Bank a instytucja pożyczkowa. Jakie różnice?

Autor Obywatelski

Podstawową r636050444561670193óżnicą pomiędzy instytucją pożyczkową a bankiem jest źródło finansowania akcji kredytowej. Firma pożyczkowa nie ma prawa gromadzić depozytów i nie ma dostępu do rynku międzybankowego, dlatego akcję kredytową musi prowadzić wyłącznie ze środków własnych. Dlatego wielu przedsiębiorców na tym rynku, gdy chce zwiększyć skalę działania, staje przed dylematem, skąd uzyskać dalsze finansowanie działalności pożyczkowej?
Jedną z najpopularniejszych metod pozyskania finansowania dla prywatnych przedsiębiorców, prowadzących działalność pożyczkową, jest emisja obligacji. Znaczącym udogodnieniem jest możliwość przeprowadzenia jej w formie subskrypcji prywatnej, która nie wymaga przygotowywania prospektu emisyjnego. Zamiast tego wystarczy memorandum informacyjne, które w przeciwieństwie do prospektu wymaganego przy emisji publicznej, nie musi być zatwierdzane przez KNF (Komisja zatwierdza jedynie materiały reklamowe). Ofertę, mimo że jest prywatna i musi być ograniczona do 149 osób, można kierować do adresata nieoznaczonego, co ułatwia dotarcie z nią do inwestorów.

Aby przeprowadzić emisję tego typu należy skorzystać z pośrednika w postaci licencjonowanej firmy inwestycyjnej. Cała procedura nie jest tak skomplikowana jak w przypadku emisji publicznej oraz pozwala ubiegać się o finansowanie do 2,5 mln euro w ciągu 12 miesięcy. Z doświadczeń Związku Firm Pożyczkowych, do którego często zgłaszają się firmy pożyczkowe poszukujące kapitału oraz podmioty zainteresowane udzieleniem takiego finansowania, wynika że emisje obligacji są obecnie jedną z najpopularniejszych metod pozyskania finansowania na rozwój firmy pożyczkowej.
Według danych zebranych przez ekspertów z ZFP oraz serwisu Pożyczkaportal.pl wynika, że firmy pożyczkowe pozyskały w Polsce z rynku dłużnego 353 mln zł w 2015 r., za co rocznie zobowiązane są zapłacić 23,9 mln zł odsetek (przeciętny ważony koszt pozyskania finansowania to 6,77%). Na wynik ten największy wpływ ma emisja IPF Polska (spółka powiązana z Provident Polska). Po odcięciu ekstremów, koszt finansowania IPF i Everest Finance, które wartościowo odpowiadają za 280 mln zł uplasowanych emisji, koszt wyniesie przeciętnie 6,2% (przy WIBOR 6M 1,75%). Mniejsze spółki pozyskały z rynku 73 mln zł, co kosztowało 6,5 mln zł rocznie (8,9% odsetek). Oznacza to, że koszt finansowania na rynku długu korporacyjnego dla małych podmiotów jest o 43% droższy niż dla podmiotów dużych.

W.S

Komentarze są zamknięte