Spotkanie w PE przed Brexitem

Niezależna Gazeta Obywatelska
EUROPOSŁ KAZIMIERZ UJAZDOWSKI

EUROPOSŁ KAZIMIERZ UJAZDOWSKI

Z inicjatywy Kazimierza Ujazdowskiego w Parlamencie Europejski spotkają się politycy i wykładowcy akademiccy by rozmawiać o roli krajowych parlamentów w procesie kształtowania prawa w Unii Europejskiej.
Traktat z Lizbony, który zaczął obowiązywać 1 grudnia 2009, nadał nowe zadania i funkcje parlamentom narodowym Państw Członkowskich w procesie prawodawczym UE. Parlamenty krajowe mogą m.in. kontrolować projekty aktów prawnych UE pod kątem zgodności z zasadą pomocniczości a także w rewizji traktatów. Przewodniczący izb krajowych spotykają się regularnie.
Wiele rodzin politycznych, w tym Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy widzą szanse we wzmocnieniu roli parlamentów narodowych, jako jeden ze sposobów „demokratyzacji” struktur europejskich i odpowiedź na tzw. „deficyt demokracji”. W traktacie rozmów między WB a UE padały m.in. propozycje czerwonej kartki blokującej propozycje KE.

W dyskusji, na zaproszenie Kazimierza Ujazdowskiego oraz duńskiego posła Mortena Messerschimdt, wezmą udział europejscy politycy i naukowcy. Wśród polskich prelegentów zaplanowano referat m.in. dr hab. Konrada Głębockiego z Politechniki Częstochowskiej. Dyskusja dziś ( środa, 22 czerwca 2016 o godzinie 16.30) w Parlamencie Europejskim.

Zagadnienia planowanego wysłuchania publicznego:
• Jak parlamenty krajowe mogą wspierać europejskie procesy decyzyjne?
• Jakie są pola współpracy między Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi?
• Czy działania parlamentów krajowych mogą być odpowiedzią na „deficyt demokracji” w Unii Europejskiej?
• Czy parlamenty krajowe mogą wpływać na kształt procesu integracji europejskiej?

Zaproszeni eksperci:
Konrad Głębocki- poseł na Sejm VIII kadencji, ekonomista, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Politechniki Częstochowskiej, samorządowiec.
Daniele Capezzone- polityk, poseł do włoskiego parlamentu, rzecznik prasowy Ludu Wolności, twórca stowarzyszenia „Decidere!”
Armel Pécheul- profesor prawa publicznego, wykładowca Uniwersytetu Angers
Ziemowit Cieślik- doktor nauk prawnych, adiunkt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pracownik Biura Analiz Sejmowych.
Angel Dzhambazki- bułgarski polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący Bułgarskiego Ruchu Narodowego.

Kazimierz Michał Ujazdowski- poseł do Parlamentu Europejskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2004-2005 był wicemarszałkiem Sejmu. Dwukrotnie, w latach 2000-2001 oraz 2005-2007, sprawował funkcję ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

BKMU

Komentarze są zamknięte