Opole: jak uruchomić myślenie projektowe

Autor Obywatelski

Jak przymetodologiagotować projekt? W jaki sposób uruchomić myślenie projektowe? W jaki sposób przygotować dobry projekt? Kolejne szkolenie z cyklu szkolenia dla trzeciego sektora, które organizuje Centrum Dialogu Obywatelskiego odbędzie się 18 czerwca (w sobotę) od godz. 10:00 do 15:00, ul. Koraszewskiego 7-9, w sali konferencyjnej. Każda organizacja (większa liczba osób po ustaleniu z organizatorem)  zobowiązana jest zgłosić się do 15 czerwca 2016r. poprzez wypełnienie załączonego formularza.
Na podstawowe pytania odpowie Adrianna Paroń- tel. 77/ 44 61 569 a formularz zgłoszenia prosimy o przesłanie na adres e-mail:  [email protected].
Plan szkolenia:
1. Wprowadzenie do planowania przedsięwzięć społecznych:
2. Program – Projekt – Wniosek/Oferta: omówienie na wybranych przykładach
3. Wyjaśnienie podstawowych terminów i definicji, których rozumienie znaczenia jest niezbędne do pisania wniosków/ aplikowania o środki na realizację
zaplanowanych projektów
4. Logika projektowa – omówienie metodologii tworzenia projektów
5. Jak przygotować dobry projekt? Faza formułowania:
6. Analiza obszaru problemowego
7. Analiza odbiorców i uczestników (interesariuszy projektu)
8. Analiza celów i strategii
9. Jak przygotować dobry projekt? Faza planowania:
10. a) Matryca logiczna
11. b) Harmonogram projektu
12. c) Plan wykorzystania zasobów
13. d) Planowanie kosztorysu
14. Zarządzanie projektowe: istota zarządzania projektami, przedstawienie głównych elementów planowania i zarządzania strategicznego, przekazanie wiedzy (terminologii i doświadczeń praktycznych) z zakresu zarządzania projektami, monitorowanie i ewaluacja projektu a zarządzanie projektem.

www.opole.pl

Komentarze są zamknięte