Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa: Potrzebny mechanizm weryfikacji dochodów najemców lokali komunalnych

Niezależna Gazeta Obywatelska

mieszkanieProjekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów jeszcze w tym roku wejdzie pod obrady Sejmu – poinformował w czwartek wiceszef resortu infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński.

„Rząd w tej chwili przygotowuje zmianę ustawy w tym zakresie” – powiedział w czwartek w Sejmie wiceminister. Zapowiedział, że jeszcze w tym roku projekt nowelizacji ustawy trafi pod obrady Sejmu i Senatu.

„Chcemy wprowadzić mechanizm, w którym samorządy, gminy będą mogły weryfikować dochody najemców lokali komunalnych” – powiedział wiceminister. Jak tłumaczył, w tej chwili samorząd ustala warunki finansowe, czyli próg uzyskania uprawnień do lokalu komunalnego. Po uzyskaniu takich uprawnień przez lokatora nie ma instrumentu, który weryfikowałby jego dochody.

Smoliński podkreślał, że często zdarza się sytuacja, w której lokator z upływem czasu zaczyna zarabiać więcej, staje się bogatszy, nabywa drugie mieszkanie, a dalej posiada uprawnienia do zajmowania mieszkania komunalnego i z nich korzysta. Ponadto prawo do zajmowania lokalu komunalnego jest dziedziczone z pokolenia na pokolenie.

Wiceminister ocenił, że jednym ze skutków weryfikacji może być podniesienie czynszu do cen rynkowych dla osób, które nie mają uprawnień do zajmowania lokalu komunalnego. Zdaniem wiceministra takie rozwiązanie będzie „bardziej akceptowalne społecznie” niż np. wypowiedzenie umowy najmu czy eksmisja.

Smoliński wskazywał, że często będzie zapewne tak, że najemca lokalu komunalnego w sytuacji, gdy za lokal komunalny miałby płacić czynsz rynkowy, zrezygnuje z niego na rzecz bardziej atrakcyjnego mieszkania – dzięki temu zasób mieszkań komunalnych się powiększy.

Wiceminister zaznaczył jednak, że decyzje dotyczące lokatorów będą musiały uwzględniać różne sytuacje życiowe. Tłumaczył, że mogą być sytuacje, w których przekroczenie uprawnień jest niewielkie, a danej osoby nadal nie stać na zakup mieszkania na wolnym rynku.

Ponadto – jak ocenił wiceminister – obciążenie czynszem rynkowym najemcy będzie przede wszystkim korzystne dla gmin, które zaczną uzyskiwać większe dochody i z tych środków będą mogły inwestować w nowe mieszkania komunalne.

za www.kurierpap
(witalis)

Komentarze są zamknięte