Andrzej Hamada o moderniźmie w Opolu

Niezależna Gazeta Obywatelska

Plakat Hamada25 stycznia 2016 r. (poniedziałek), o godz. 16:30. Temat: Modernizm w Opolu. Wykład: Andrzej HAMADA – architekt. Prowadzenie: Natalia Angela BARCZYK. Galeria MBP ZAMOSTEK, ul. Minorytów 4. Wstęp wolny.

ANDRZEJ HAMADA – urodzony w Gdańsku, wychowany w Krakowie, od 1952 roku mieszka, pracuje i działa w Opolu. Absolwent Politechniki Gdańskiej; architekt, rysownik, publicysta, kolekcjoner. Znawca historii architektury i urbanistyki Opola. Autor książki „Architektura Opola wpisana w dzieje miasta” oraz licznych tekstów publicystycznych. Założyciel opolskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich i aktualnie jego Honorowy Prezes. Wyróżniony wieloma odznaczeniami, posiadacz tytułu Zasłużony Obywatel Miasta Opola.

NATALIA ANGELA BARCZYK – studentka Uniwersytetu Opolskiego. Wiceprezes Zarządu i rzecznik Polskiego Stowarzyszenia Krajoznawców w Opolu, Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Katedry Opolskiej Crux, członek ZO TOnZ, aktywny członek Społecznego Komitetu Rewitalizacji Zabytkowego Cmentarza przy ul. Wrocławskiej w Opolu, członek redakcji: „Historia Lokalna”, „Miejski Butik”, Studenckiej Rozgłośni Radiowej UO „Radio Sygnały” oraz Zespołu Redakcyjnego „Czasopisma Podróżników”

t

Komentarze są zamknięte