Porządki w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Niezależna Gazeta Obywatelska1
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Siedziba Ministerstwa Rodziny, Pracy

Informujemy za Fundacją Lex Nostra, że w grudniu ub. r. został odwołany ze sprawowanej funkcji Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pan Krzysztof Więckiewicz. Kierowany przez dyrektora Więckiewicza Departament odpowiadał za rozpoczętą na początku września ubiegłego roku kontrolę w Fundacji Lex Nostra.

Bulwersujące kulisy przebiegu kontroli, wielokrotne wprowadzanie w błąd osób występujących w obronie Fundacji, oraz faktyczny brak nadzoru nad swoimi podwładnymi stały się kanwą do sformułowanego przez naszą Fundację wniosku o odwołanie Dyrektora Departamentu.

Poniżej zamieszczam linki do materiałów przypominających szczegóły tej sprawy:

http://ngopole.pl/2015/12/31/mania-przesladowania-niepoprawnych-organizacji/

http://fundacja.lexnostra.pl/fundacja-lex-nostra-wnioskuje-o-odwolanie-dyrektora-departamentu-w-w-ministerstwie-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej/

t

  1. xxl
    | ID: f094a435 | #1

    Odwołanie Więckiewicza to skandal, to wie każdy pozarządowiec w Polsce. Skargi tej fundacji to wykorzystanie nowej sytuacji politycznej.

Komentarze są zamknięte