Koncert charytatywny opolskiego Ekonomika

Niezależna Gazeta Obywatelska

Plakat koncert charytatywnyUczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu, już po raz dziesiąty organizują koncert i akcję charytatywną „Otwarte Serce”. Pomogliśmy już wielu chorym i biednym pozyskując środki na leczenie, rehabilitację, sprzęt medyczny, lekarstwa oraz żywność, odzież, zabawki i książki. W tym roku chcemy zebrane fundusze przeznaczyć na protezę dla dwuletniego Olivierka Sarneckiego, który urodził się bez lewej dłoni. Od dziesięciu lat do naszych akcji włączają się przedszkola, szkoły, domy pomocy, parafie oraz osoby prywatne. Staramy się pozyskiwać coraz szersze grono ludzi o otwartych sercach. Koncert jest imprezą integracyjną, łączy dzieci, młodzież, starszych, niepełnosprawnych i zdrowych w realizacji wspólnego celu, jakim jest pomoc słabszemu oraz wspólne przeżycia artystyczne. Koncert odbędzie się 8 grudnia 2015 r., o godzinie 12.00, w auli Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, ul. Drzymały 1c. X edycję koncertu i akcji charytatywnej „Otwarte Serce” objęli patronatem honorowym:
Biskup Diecezji Opolskiej Andrzej Czaja
Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski
Opolski Kurator Oświaty Halina Bilik

Komentarze są zamknięte