Rozdano nagrody za działalność kulturalną w Opolu

Niezależna Gazeta Obywatelska
Jakub Dubik nagrodzony

Jakub Dubik nagrodzony

Uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Opola za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury odbyła się 16 października 2015. Jej areną był Opolski Teatr Lalki i Aktora. Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Opola. Zgodnie z uchwałą Prezydent Miasta powołuje kapitułę dokonującą wyboru nagrodzonych. W tym roku w skład kapituły weszli: laureaci nagrody Miasta Opola w dziedzinie kultury: Krystyna Piecuch i Andrzej Czyczyło oraz Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola i Dorota Michniewicz-Rybarz, naczelnik Wydziału Kultury UM w Opolu.

Nagrodę promocyjną, przyznawaną młodym artystom rozpoczynającym drogę twórczą, otrzymał Jakub Dubik, który należy do grona najbardziej utalentowanych polskich wiolonczelistów młodego pokolenia.

Nagrodę Honorową, która jest przyznawana za całokształt dokonań twórczych artyście dojrzałemu związanemu personalnie z naszym miastem, otrzymała Barbara Lach znakomita aktorka, wielki społecznik i skromny człowiek. Barbara Lach obchodzi w tym roku 35 lecie pracy artystycznej.

W kategorii Działalność Kulturalna, Animacja i Kreacja Życia Kulturalnego nagroda powędrowała do trzyosobowej grupy pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej. Michał Urbanowicz, Paulina Huk i Aleksandra Wieczorek to zgrany zespół koordynatorów programu Ameryka w Twojej Bibliotece.

W kategorii Ochrona Dóbr Kultury nagrodzona została Elżbieta Wijas-Grocholska, etnograf, która przez wiele lat pracowała w Muzeum Wsi Opolskiej. Tam kierowała Działem Architektury Ludowej i tym samym organizowała i nadzorowała szereg badań, dokumentowanie i popularyzowanie kultury ludowej regionu ze szczególnym uwzględnieniem problematyki budownictwa wiejskiego.

Nagrodę Specjalną za promocję artystyczną Opola w kraju i za granicą otrzymał Jacek Podsiadło. Poeta został uhonorowany Nagrodą Poetycką Silesius za całokształt twórczości. Jest także tegorocznym finalistą Nagrody Literackiej Nike za tomik pt.: „Przez sen”. Autor otrzymał także nominację do nagrody poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej.

Autor: Biuro Prasowe UM

T

Komentarze są zamknięte