Praca nie obietnice. Poseł Patryk Jaki podsumował 4 lata

Niezależna Gazeta Obywatelska3

Patryk Jaki9 października 2011 roku dzięki zaufaniu blisko dziesięciu tysięcy mieszkańców Opolszczyzny zostałem wybrany Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 8 listopada 2011 roku objąłem mandat posła i złożyłem ślubowanie poselskie: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.” Treść ślubowania była moi zobowiązaniem wobec wyborców, dlatego w swej pracy zawsze na pierwszym miejscu stawiałem polski interes narodowy oraz sprawy mojego regionu. Kończąca się kadencja była dla mnie okresem 4 lat wytężonej pracy:

 Przygotowałem 16 projektów ustaw i uchwał, wraz z moim klubem parlamentarnym współtworzyłem kilkadziesiąt kolejnych.

 Jestem autorem Raportu o Stanie Polskiej Infrastruktury, jako pierwszy poseł z Opolszczyzny w imieniu opozycji przedstawiałem wniosek o wotum nieufności dla ministra Sławomira Nowaka.

 Jestem autorem akcji: „Przywracamy lekcje historii do szkół”, w ramach której zebrano w całej Polsce ponad 150 000 podpisów.

 Pracowałem w kluczowych komisjach sejmowych – w Komisji Gospodarki, Komisji Infrastruktury oraz Komisji ds. Unii Europejskiej, w której prowadziłem 10 projektów.

 Jestem członkiem 8 zespołów parlamentarnych, wiceprzewodniczącym Zespołu ds. Wolnego Rynku i stale zabiegam o jak najwięcej swobodny dla polskich przedsiębiorców. Stanowczo walczę z regulacją rynku, wysokimi podatkami, niepotrzebnymi przepisami, wszechobecną biurokracją.

Złożyłem 122 interpelacje i zapytania poselskie, w tym wiele w sprawach dotyczących województwa opolskiego.

 114 razy zabierałem głos z sejmowej mównicy, występując w obronie polskiego górnictwa, rozbudowy Elektrowni Opole, w sprawie budowy opolskich obwodnic i wielu sprawach ważnych dla naszego państwa i mieszkańców naszego regionu.

 Jestem współautorem Programu Zjednoczonej Prawicy dla polskiego sportu.

 Frekwencja mojego udziału w sejmowych głosowaniach wyniosła blisko 90 proc.

 Jestem Delegatem Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej do współpracy z Parlamentem Litwy. Jestem rzecznikiem prasowym Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica i pełniłem tę rolę przez całą kadencje Sejmu. Dla każdego klubu parlamentarnego to jedna z najważniejszych funkcji, a w większości rządów Europy, w tym w Polsce uznawana za tak kluczową, że jej pełnienie w rządzie oznacza jednocześnie uzyskanie statusu Sekretarza Stanu. Moim udziałem stało się to, że pierwszy raz w historii, rzecznikiem klubu parlamentarnego jest poseł z Opolszczyzny. Poniżej przedstawiam raport stanowiący podsumowania mojej 4 – letniej pracy w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej VII kadencji.

– pisze tytułem wstępu do ponad 40 stronicowego podsumowania poseł Patryk Jaki. Cały raport zaprezentowany na konferencji prasowej     można na stronie www.jaki.pl.

t

 1. Leon
  | ID: b570215a | #1

  Gratulacje. Młodość idzie w parze z ciężką pracą na rzecz Ojczyzny. Podołał Pan wyzwaniu. Jest nadzieja na lepsze dni…

 2. Leon
  | ID: b570215a | #2

  Gratulacje. Pokazał Pan, że można ciężko pracować, być aktywnym na wielu płaszczyznach. Zapoznałem się z pracą innych posłów. Mówiąc delikatnie „leniuszki”.

 3. | ID: a8c09e69 | #3

  Zapewne, ciekawe sprawozdanie,chętnie przeczytam.Poseł pan Jaki byl widoczny w parlamencie i na ziemi opolskiej.Zycze kolejnej kadencji.Wszystkiego dobrego.

Komentarze są zamknięte