Czy obrona złotego jest obroną suwerenności?

Niezależna Gazeta Obywatelska

zlotyWłasna waluta jest zasadniczym atrybutem suwerenności państwa. Jej zrzeczenie się to wejście na drogę likwidacji własnej państwowości. Nie ma zgody na rezygnację z suwerennych praw Rzeczpospolitej. A traktat akcesyjny, w punkcie dotyczącym rezygnacji z własnej waluty jest sprzeczny z konstytucją.

Co więcej wprowadzenie paktu fiskalnego, na tyle zmieniło zasady funkcjonowania strefy euro, że możliwe jest, zgodnie z wiedeńską konwencją o prawie traktatowym, uznanie za nieważny ten punkt traktatu akcesyjnego, który mówi o wprowadzeniu w Polsce waluty unijnej. Konwencja bowiem przewiduje, iż w sytuacji zmiany warunków funkcjonowania umowy, strony mogą uznać ją w całości lub w części za nieważną i nieobowiązującą. W tej sytuacji rząd Rzeczpospolitej powinien oficjalnie notyfikować zarówno władzom Unii Europejskiej, jak i państwom ratyfikującym ten traktat nieważność punktu traktatu akcesyjnego dotyczącego zmiany waluty.

Naród który chce żyć i rozwijać się musi posiadać zarówno własną politykę pieniężna, a więc własną walutę, jak i sprawne suwerenne państwo. Nie może się tych praw zrzec nawet w drodze referendum.

Marian Piłka
historyk, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej

Komentarze są zamknięte