Konferencja poczdamska 70 lat później

Niezależna Gazeta Obywatelska

rodłoRodzina Rodła – Wrocław, Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania
we Wrocławiu oraz Fundacja Polskie Gniazdo we Wrocławiu zapraszają
na uroczystość związaną z 70. rocznicą zakończenia konferencji poczdamskiej (2.8.1945 – 2.8.2015) i faktem przyznania Państwu Polskiemu Ziem Zachodnich i Północnych (Odzyskanych).
Wrocław, 23 września 2015 (środa), Sala Wielka Ratusza w godz. 10.00 – 13.00
Program – wystąpienia prelegentów:
– Prof. dr hab. Franciszek Antoni Marek (historyk, pierwszy Rektor Uniwersytetu Opolskiego) – „Sytuacja ludnościowa na Śląsku w okresie przesiedleń”
– Janusz Konrad Dobrosz (były Wicemarszałek Sejmu RP, wieloletni Poseł na Sejm RP Ziemi Wrocławskiej) – „ Polityczno – prawne aspekty układu poczdamskiego w perspektywie 70 lat jego obowiązywania”
– dr hab. Piotr Pałys (PIN – Instytut Śląski w Opolu) – „Niespełnione nadzieje. Serbołużyckie aspiracje niepodległościowe w latach 1945 – 1947”
– dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw. (Prorektor ds. Studenckich, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) – „Udział społeczności Akademii Górniczej w odbudowie i ustalaniu granic Polski”
– Jerzy Ziomek (Przewodniczący Rady Fundacji Polskie Gniazdo
we Wrocławiu) – „O pielęgnowaniu polskości w ramach obywatelskiego mecenatu Fundacji Polskie Gniazdo”
– Tadeusz Szczyrbak (Prezes Rodziny Rodła – Wrocław) – „Leksykon Polactwa w Niemczech – encyklopedia polskości i słowiańskości Polaków spod Znaku Rodła”
– prezentacja dokumentu filmowego „Kto kogo wypędzał ?” o niemieckich wysiedleniach i wypędzeniach ludności polskiej z Pomorza, Wielkopolski
i Zamojszczyzny w okresie II wojny światowej

w imieniu organizatorów zaprasza
Tadeusz Szczyrbak
Prezes Rodziny Rodła – Wrocław

Komentarze są zamknięte