Informujemy: nie musimy odpowiadać na wszystkie pytania, aby nasz głos był ważny!

Niezależna Gazeta Obywatelska

Karta do głosowaniaW lokalu referendalnym otrzymamy jedną białą kartkę z trzema pytaniami. Przy każdym pytaniu możemy postawić tylko jeden znak X: w kratce z odpowiedzią „TAK” albo w kratce z odpowiedzią „NIE” – wówczas nasz głos w zakresie tego pytania będzie ważny. Możemy, ale nie musimy, udzielać odpowiedzi na wszystkie pytania.

W dniu referendum PKW nie będzie podawała danych o frekwencji; oficjalne wyniki planuje ogłosić w poniedziałek 7 września w godzinach popołudniowych. Największe stacje telewizyjne nie planują podawać szacunkowych wyników głosowania.

Pierwsze cząstkowe wyniki referendum poznamy po zamknięciu urn wyborczych, co nastąpi o godz. 22.00. Aby głosowanie powszechne było ważne, do urn musi pójść 51 proc. uprawnionych do głosowania. W Polsce mamy obecnie ok. 30,5 mln uprawnionych do głosowania.

W referendum Polacy odpowiedzą na trzy pytania: czy są za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu, za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa, za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika.

t

Komentarze są zamknięte