Można wreszcie odrolnić małe działki na cele budowlane

Niezależna Gazeta Obywatelska

Traktor z sianem fot. NGOMożliwość przeznaczenia 0,5-hektarowych działek na gruntach I-III klasy na terenie zabudowanym na cele nierolne, bez zgody ministra rolnictwa – zakłada ustawa o ochronie gruntów, którą, jak poinformowała (28.08) Kancelaria Prezydenta, podpisał Andrzej Duda.

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych ma ułatwić przeznaczanie działek rolnych pod budynki mieszkalne dla dzieci rolników.

Według nowych przepisów działkę można wykorzystać na cele nierolne bez zgody ministra rolnictwa, jeżeli co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy. Poza tym grunty takie położone muszą być w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej, w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przez zwartą zabudowę rozumie się zgrupowanie co najmniej 5 budynków.

Kolejne dwa warunki to położenie tych gruntów w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej. Poza tym ich powierzchnia ma nie przekraczać 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy kilka odrębnych części.

Nowe przepisy mają obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Więcej o sprawie tutaj
Komentarze są zamknięte