Co wiesz o referendum 6 września? Dokładna treść pytań u nas

Niezależna Gazeta Obywatelska

Referendum JOWWarto przypomnieć sobie podstawowe zasady i daty związane z referendum. Inaczej 6 września może okazać się, że to inni zdecydują za ciebie!

Wiedza Polaków i Polek na temat procedur wyborczych jest niska, co od lat potwierdzają badania. Dlatego właśnie, aby dostarczyć wyborcom i wyborczyniom informacji o procedurach wyborczych
i ułatwić im udział w referendum Fundacja Batorego w ramach programu Masz Głos, Masz Wybór opracowała kalendarz i poradnik referendalny.

Jak czytamy we wstępie do poradnika – referendum jest najprostszym z głosowań. Mówiąc w skrócie – zadane nam zostaną trzy pytania, na które odpowiemy TAK lub NIE. Jednak referendum to nie tylko sam spacer do lokalu wyborczego i zakreślenie kratek. Po pierwsze możemy chcieć nie tylko oddać głos, ale także wcześniej zaangażować się w kampanię referendalną. Ponadto poza osobistym oddaniem głosu w miejscu zameldowania, mamy do dyspozycji szereg innych możliwości. Najpopularniejszym jest od lat głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Od tego roku wszyscy możemy też głosować korespondencyjnie – z tej możliwości niektórzy wyborcy skorzystali już podczas wyborów prezydenckich. Osoby starsze i z niepełnosprawnościami mogą także oddać głos przez pełnomocnika.

Wszystkie te możliwości, a także wiele innych, opisuje poradnik referendalny. W kalendarzu referendalnym sprawdzimy natomiast, o jakich kolejnych datach musimy pamiętać, żeby wziąć udział w głosowaniu. Poradnik referendalny i kalendarz referendalny ściągnąć można ze strony glosuj.org.pl.

Na karcie do głosowania znajdziemy trzy pytania. Na każde z nich udzielamy odpowiedzi poprzez postawienie znaku „x” w kratce obok słowa „TAK” albo „NIE”.

Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.

Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”.

Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”

Inaczej niż w wyborach parlamentarnych, prezydenckich czy samorządowych, lokale referendalne będą czynne w godzinach 6.00-22.00. Mamy zatem na oddanie głosu więcej czasu niż w wyborach.

Ciekawostka nt. kampani referendalna

Kampania referendalna już trwa, co oznacza przede wszystkim, że zainteresowane podmioty mogą już przesyłać PKW zgłoszenia w sprawie udziału w kampanii, które dają podstawę do ubiegania się o bezpłatny czas antenowy w mediach publicznych. Zgłoszenia mogą składać partie polityczne1, kluby poselskie, kluby senatorskie, kluby parlamentarne, stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne, a także fundacje, spełniające warunki określone w ustawie o referendum ogólnokrajowym.

 Zgłoszenia można składać do 28 lipca.

Podmioty zarejestrowane jako uczestnicy kampanii mają prawo do rozpowszechniania w mediach publicznych audycji referendalnych, których nadawanie zacznie się na 16 dni przed referendum. Czas przypadający każdemu podmiotowi zostanie podzielony równo. Podmioty zarejestrowane przez PKW i inne organizacje mogą również rozpowszechniać płatne ogłoszenia referendalne. Nie obowiązują limity wydatków na kampanię referendalną. Kampania referendalna kończy się 4 września o północy. „Cisza referendalna” trwa do końca głosowania, czyli do godziny 22.00 w niedzielę, 6 września.

t

Komentarze są zamknięte