Trójpak Kowalskiego?

Niezależna Gazeta Obywatelska

Trójpak KowalskiegoW ramach działań w zakresie racjonalnej polityki mieszkaniowej zaprezentowano projekt uchwały Rady Miasta Opola w sprawie nowych zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola, który stanowi jedną z trzech uchwał tzw. „trójpaku mieszkaniowego”:

1) Uchwała mieszkaniowa,

2) Uchwała w sprawie wprowadzenia Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników zasobu komunalnego,

3) Uchwała w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych.

imageUchwała mieszkaniowa wprowadza zmiany zasad kwalifikacji osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego, socjalnego i zamiany mieszkań. – Te zmiany spowodują, że mieszkania trafią do osób i rodzin najuboższych i najbardziej potrzebujących. Na wiele lat stworzona zostanie stabilna baza mieszkaniowa gminy a zasady przydziału będą jasne i klarowne – tłumaczył Prezydent Arkadiusz Wiśniewski.

Według nowych zasad zmienione zostanie m.in. kryterium dochodowe (najniższa emerytura), okres badania dochodów ( z 6 miesięcy na 12), wprowadzony zostanie również system punktowej oceny wniosków a listy przydziałów mieszkań będą jawne i poddane kontroli społecznej. – Taka kontrola pozwoli efektywniej wykorzystywać dostępny zasób lokali – argumentował Zastępca Prezydenta Janusz Kowalski, który odpowiada za sprawy mieszkaniowe.

TrójpakProponowany projekt uchwały uwzględnia wszystkie aktualne problemy i tendencje obserwowane w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej miasta Opola.

Obecnie w zasobie gminy znajduje się 4176 lokali mieszkalnych, w tym 3732 lokale komunalne i 444 lokali socjalnych. Na przydział oczekuje 664 osób.

Pozostałe dwa projekty uchwał zostaną zaprezentowane na początku przyszłego tygodnia.

Alina Pawlicka – Mamczura, rzecznik UM Opole

 

Komentarze są zamknięte