Konwencja wyborcza Grzegorza Brauna [fotorelacja]

Niezależna Gazeta Obywatelska1

imageKonwencja wyborcza Grzegorza Brauna odbyła się w Warszawie 6 maja b.r. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób z różnych środowisk patriotycznych, narodowych i konserwatywnych, którzy przybyli do budynku Centralnej Biblioteki Rolniczej przy ul. Krakowskie Przedmieście.

Wśród zaproszonych gości, którzy zabrali głos, byli m. innymi: dr Stanisław Krajski, Leszek Żebrowski, Mariusz Dzierżawski. Grzegorz Braun- z racji faktu, iż konwencja kończy kampanię wyborczą- podsumował jej przebieg, określając cele polityczne na przyszłość. Kandydat zaznaczył, iż ruch społeczny popierający jego kandydaturę staje się współczesnym rycerstwem, które ma sprostać problemom obecnych czasów.

Grzegorz Braun jako kandydat w wyborach prezydenckich AD 2015 stał się nową twarzą polityki obok Mariana Kowalskiego. Jego program polityczny zawiera się w trzech kluczowych słowach: Kościół- Szkoła- Strzelnica. Jego kampanię charakteryzuje wyrazistość głoszonych tez, co do przyszłości losów Polski np. „kondominium niemiecko- rosyjskie, pod żydowskim zarządem powierniczym”. Sposoby wyjścia z impasu widzi w odrodzeniu duchowym Polaków, powrotu do zasad katolickich w przestrzeni publicznej, a w sferze ekonomicznej likwidacja ZUS, podatku dochodowego i powszechnym uwłaszczeniu rodaków. Grzegorz Braun jest zwolennikiem kary śmierci i prawa do posiadania broni.

Tomasz J. Kostyła

 

Komentarze są zamknięte