Kartka z kalendarza: dziś mija 10. rocznica śmierci Ojca Świetego Jana Pawła II

Niezależna Gazeta Obywatelska8

Jan Paweł II10 lat temu, 2 kwietnia 2005 r. świat wstrzymał oddech na wieść o śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. Papież jest najsłynniejszym Polakiem i świętym Kościoła Katolickiego.

Charakterystycznym elementem jego posługi były 104 pielgrzymki – odwiedził wszystkie zamieszkane kontynenty, a Polskę aż osiem razy.

Beatyfikował 1338 osób, kanonizował 482 osoby. Podczas jego pontyfikatu ponad 300 mln ludzi przeszło na katolicyzm. Jest patronem Światowych Dni Młodzieży i pozostawił po sobie pokolenie określane „pokoleniem JPII”. Ojciec Święty Jan Paweł II pozostawił też Polakom wyraziste przesłanie, by strzegli swojej tożsamości i narodowego dziedzictwa.

Karol Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach w skromnej rodzinie inteligenckiej. 16 października 1978 r. arcybiskup metropolita krakowski Karol Wojtyła został 264 papieżem w historii Kościoła rzymsko-katolickiego. Wypełniło się proroctwo poety – wieszcza Juliusza Słowackiego, zapowiadającego w latach 40. XIX w. nadejście „słowiańskiego papieża”. Jego wybór na papieża wpłynął znacząco na wydarzenia w Europie środkowo-wschodniej w latach 80. XX w.

Wojtyła wcześnie stracił rodzeństwo i matkę, wychowywał go ojciec. Podczas nauki w gimnazjum w Wadowicach zainteresował się teatrem, z pasją grał też w piłkę nożną. W 1938 r. rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas II wojny światowej pracował fizycznie m.in. w kamieniołomach. W tym czasie związał się z polityczno-wojskową katolicką organizacją podziemną „Unia”. W 1942 r. wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie, gdzie 1 listopada 1946 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Kontynuował naukę uzyskując tytuł doktora, doktora habilitowanego i profesora. Wykładał w seminariach i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1958 r. został biskupem, a hasło przewodnie jego posługi brzmiało „Totus Tuus”, które kierował do Matki Chrystusa. 13 stycznia 1964 r. został arcybiskupem metropolitą krakowskim, a w 1967 – kardynałem. Był obok prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, najważniejszą postacią Episkopatu Polski. Był też stale inwigilowany przez komunistyczny aparat represji. 16 października 1978 r. został wybrany zwierzchnikiem Kościoła Powszechnego i przybrał imię Jan Paweł II. Był pierwszym papieżem Polskiem i pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, niepochodzącym z Włoch. Jego charyzmatyczna osobowość miała znaczący wpływ na rozwój ruchu solidarnościowego w Polsce, który ostatecznie doprowadził do obalenia komunizmu w naszym kraju, a potem rozprzestrzenił się na inne kraje bloku komunistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. 13 maja 1981 r. podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie o godz. 17:19 został postrzelony przez tureckiego zamachowca, który najprawdopodobniej działał na zlecenie służb komunistycznych. Mimo zagrożenia życia nie zmienił charakteru swojego pontyfikatu. Podejmował próby rozwiązywania trudnych problemów cywilizacyjnych współczesnego świata, Był papieżem 27 lat. Zmarł po ciężkiej chorobie 2 kwietnia 2005 r. w Watykanie.

Papież Polak pozostawił sobie bogate i głębokie nauki, wiele dzieł, dziesiątki tysięcy zapisanych stron, które mogą być dla nas drogowskazem, aby nie zagubić się w labiryncie współczesnego świata.

Papież Jan Paweł II powiedział m.in.:

„Jednym z podstawowych elementów mądrości Bożej jest mądrość Krzyża – uznanie jego wartości (tak wprost jak i w szerokim, przenośnym znaczeniu słowa „Krzyż”) oraz umiejętności „myślenia Krzyżem” i ujmowania w jego perspektywie istotnych wydarzeń z życia człowieka tak indywidualnego, jak i w zbiorowości”. [encyklika Dives in misericordia”]

„Jesteśmy świadkami rozpowszechnionej fragmentaryzacji egzystencji; dominuje poczucie osamotnienia; mnożą się podziały i kontrasty. Wśród innych przejawów tego stanu rzeczy w dzisiejszej sytuacji w Europie zauważa się niebezpieczne zjawisko kryzysów rodzinnych i słabości samej koncepcji rodziny, przeciągające się i powracające konflikty etniczne, odradzanie się pewnych postaw rasistowskich, a nawet napięcia międzyreligijne, egocentryzm izolujący jednostki i grupy od innych, narastanie powszechnej obojętności etycznej oraz gorączkowe zabieganie o własne interesy i przywileje. (…) Jedną z przyczyn gaśnięcia nadziei jest dążenie do narzucenia antropologii bez Boga i bez Chrystusa”. [2003 r.]

„Miarą cywilizacji – miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury – jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne oraz naukowe”. (…) Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. Wierzcie, że nie było mi łatwo to powiedzieć. Nie było mi łatwo powiedzieć to z myślą o moim narodzie, bo ja pragnę dla niego wspaniałej przyszłości. Potrzebna jest więc powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia. Dzisiaj świat stał się areną bitwy o życie. Trwa walka między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci”. [Kalisz 1997]

„Stwórca jest zarazem Najwyższym Prawodawcą, stwarzając bowiem człowieka na swój obraz i podobieństwo, wpisał w jego serce cały porządek prawdy, który warunkuje dobro i ład moralny, a przez to jest też podstawą godności człowieka – obrazu Boga. W samym centrum tego porządku leży przykazanie: Nie zabijaj – zakaz stanowczy i absolutny, który równocześnie afirmuje prawo każdego człowieka do życia: od pierwszej chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Prawo to w sposób szczególny bierze w obronę ludzi niewinnych i bezbronnych”. (…)

„Czy jest taka ludzka instancja, czy jest taki parlament, który ma prawo zalegalizować zabójstwo niewinnej i bezbronnej ludzkiej istoty? Kto ma prawo powiedzieć: Wolno zabijać, nawet: Trzeba zabijać, tam gdzie najbardziej trzeba chronić i pomagać życiu?”. (…)

„Nie zabijaj, ale raczej przyjmij drugiego człowieka jako dar Boży – zwłaszcza jeśli jest to twoje własne dziecko. Nie zabijaj, ale raczej staraj się pomóc twoim bliźnim, aby z radością przyjęli swoje dziecko, które – po ludzku biorąc – uważają, że pojawiło się nie w porę”. [Radom 1991]

Oprac. TK

 1. IRENA
  | ID: dbf4e709 | #1

  Piękna Postać,.Święty Człowiek.Pisać,przypominać.Czytać Jego encykliki.Brać przykład.Dzięki Autorowi. za ten ciekawy artykuł.

 2. kajtek
  | ID: c6fe540a | #2

  Proszę przyjąć egzemplarz książki „Byliśmy z Nim”,
  której Pan jest współautorem. Dziękuję, że zechciał
  Pan wziąć udział w tym niezwykłym dla nas
  wszystkich przedsięwzięciu. Dzięki temu powstała
  książka pełna emocji, głębokich przeżyć i przemian,
  wzruszająca i bardzo intymna. W imieniu zespołu
  redakcyjnego „Gazety Wyborczej” bardzo Panu dziękuję.

  Dariusz Jaworski – Redaktor książki „Byliśmy z Nim”

  ……………………Wspomnienie 1

  Otrzymałem zaproszenie na
  spotkanie z Ojcem Świętym. Byłem z żoną Danutą, niedaleko ołtarza. Radość,
  skupienie.
  Olbrzymie napięcie, nowe ciasne buty, spowodowały, że nie mogłem już
  wziąć udziału w mszy św. w płockiej katedrze. Oddałem zaproszenie
  przyjacielowi. Byłem szczęśliwy, że on i moja siostra byli w Katedrze razem z
  Janem Pawłem II.
  Nagrałem wszystko na taśmie magnetowidu.

  Wspomnienie 2

  Do samolotu wsiada Papież. Odwraca się. Patrzy na polską ziemię i
  zaczyna płakać. Całkiem po ludzku jak każdy z nas, kiedy żegna bliskich.
  Płakałem i ja.
  Słowa wiersza przyszły same. Przekazane do serca…

  JAN PAWEŁ

  Na krańcach ziemi
  Dwa światy płakały.
  Jeden był biały
  A drugi szary.
  Gdzie Jasność czysta,
  Tam gorzały lica.
  Szarości – grzechów
  Starczy na łez parę.
  Szczęście, więc oddałem…
  Serce Piotrowe
  Ogarnęło moje.
  Padło na kolana,
  Kiedy sam zostałem.

  Pożegnanie Ojca Świętego
  17.06.1999r.
  ………………………….Wspomnienie 3

  Dzień pogrzebu naszego Papieża. Cisza w domu . 2 palące się świece do
  momentu zniknięcia konduktu w drzwiach Bazyliki. Zgasiliśmy z żoną
  świece. Zapłoną znowu w chwili naszego odejścia. Będą dla nas Jednością w
  chwili trudnej dla naszych dzieci.

  Wspomnienie 4

  Latem 2005 roku, ostatni wojewoda płocki prosił mnie o sfilmowanie Miejsca
  Celebry, gdzie jest umieszczona płyta pamięci . Radosne zdumienie i Palec
  Boży. Spotkałem setki uczniów, Charyzmatycznego księdza, śpiewającego
  pieśni z młodzieżą. Nie byłem sam. I nie był to przypadek. Tysiące ludzi
  w Białym Marszu pamięci Ojca Świętego. Znaki czasu dla mnie i mojej
  Rodziny. Żyjemy w czasie szczególnie ważnym dla Polski. Zaistnieliśmy w
  historii .
  Często słucham głosu Jana Pawła II. Jest ciepły, swojski, ojcowski, jak
  głos mojego Ojca, który zmarł, kiedy miałem 5 lat. Nie jestem sam.

  ….Zdrowaś Mario, Łaski pełna……

  .

 3. z Niemodlina
  | ID: 84f25419 | #3

  Zobaczcie, w 8 rocznicę śmierci Jana Pawła II, jaki temat dominuje w NTO http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130402/POWIAT03/130409927

 4. IRENA
  | ID: c2a1ee5e | #4

  @ z Niemodlina. Sprytne . Dobrze wiedzieć. Piszą -Sprawa bardzo delikatna udziela się skape informacje.A ja słuchałam Radia Maryja,była piękna audycja.Można ją będzie odsłuchać,podobnie jak i inne wykłady.

 5. Irena
  | ID: 761e2b38 | #5

  Dzisiaj – teraz w Wałbrzychu na stadionie modla sie rodacy.Dołaczmy.Transmisja w Telewizji Trwam. Dziekuje Ci Błogosławiony za Twoja opieke.

 6. Anonim
  | ID: fa3ee17a | #6

  Panu Kwiatek nawet nie chce się przygotowywać nowego artykułu. Po co jak można wkleić stary i nawet wpisy w forum te same.

  Zresztą na tym forum i tak uskuteczniają się tacy, którzy wolą czcić Trygława, a o Marii matce Jezusa piszą (przepraszam za sformułowanie ale to autentyk) „żydowska k…a”.

  Ten Pan to wielbiony przez tutejszych autorów Andrzej Szubert, jego żona Bożena i ich kumpel z Brzegu Jacek Bezeg.

 7. Irena
  | ID: b9930a41 | #7

  Pamiętamy i będziemy pamiętali. Byłeś dla nas wielką ostoją.Módl sie za nami i wstawiaj u Boga. swiety Rodaku Janie Pawle II.Dobrze,ze byłes.

 8. Ja
  | ID: 2e6b69e0 | #8

  A Andrzej Szubert pupil Kwiatka jak zawsze wie lepiej.
  https://opolczykpl.wordpress.com/2015/04/07/santo-subito-jp-nr-2-pupilek-cia/
  Hi Hi

Komentarze są zamknięte