Czy Polacy stanęliby w obronie swojej ojczyzny? Wyniki sondażowe

Redaktor

badania2Czy Polacy chcą bronić swoją ojczyznę? Publikujemy wyniki sondażu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych.

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych zapytał Polaków o działania, jakie podjęliby w pierwszej kolejności, gdyby Polska została zaatakowana przez obce państwo. Jedynie 29,2% osób ankietowanych zgłosiłoby się do formacji zbrojnych bądź sanitarnych biorących udział w obronie. Najczęściej wskazywaną odpowiedzą było zabezpieczenie losu swojego i swojej rodziny, poprzez zmianę miejsca zamieszkania włącznie.

Warto zwrócić uwagę na wyniki badania uzyskane w poszczególnych województwach. W województwach wschodnich i północnych większość deklarowanych odpowiedzi dotyczyła działań obronnych. W czterech zachodnich województwach, w tym w województwie opolskim, mieszkańcy zadeklarowali chęć szukania schronienia w kraju lub poza jego granicami.

badania1 badania2

twitter.com/Instytut_IBRiS/kresy.pl/ngopole.pl

Komentarze są zamknięte