NGO Warszawa: Pikieta Prawicy RP przeciw konwencji wprowadzającej „płeć społeczno-kulturową”

Niezależna Gazeta Obywatelska
Pikieta Prawicy RP w WawieW środę 18 marca miała miejsce pikieta Prawicy Rzeczypospolitej przed Pałacem Prezydenckim. Zebrani zaapelowali do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego o nieratyfikowanie Konwencji Rady Europy „o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”.

Głos zabrali Wiceprezesi Prawicy Rzeczypospolitej Krzysztof Kawęcki i Marian Piłka, publicysta prawicowy Jan Bodakowski oraz wiceprzewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych Zbigniew Obrocki.
Poskreślano o zagrożeniach które niesie ratyfikowanie konwencji. Konwencja ta, mając niewiele wspólnego z celami deklarowanymi w nazwie, faktycznie ignoruje najważniejszą przyczynę przemocy domowej, jaką jest kryzys rodziny. Najczęściej bowiem do przypadków przemocy domowej dochodzi w związkach o charakterze nierodzinnym. Polska, jako państwo bardziej od innych zachowujące wartości cywilizacji chrześcijańskiej, nieprzypadkowo jest krajem o najniższym w Unii Europejskiej poziomie przemocy wobec kobiet.
Konwencja chce wprowadzić do polskiego prawa sformułowania zaprzeczające polskiemu porządkowi konstytucyjnemu, jak „płeć społeczno-kulturowa”. Założenia Konwencji stanowią instrument deregulacji wychowania, na przykład poprzez zamierzone propagowanie „niestereotypowych ról płciowych” co jest sprzeczne porządkiem konstytucyjnym, którego fundamentem jest ochrona rodziny  i macierzyństwa oraz wychowania przekazującego wartości i dziedzictwo naszej kultury.
Odczytano Apel do Prezydenta RP oraz składano pod nim podpisy, które jeszcze tego samego dnia zostały złożone w Kancelarii Prezydenta.
Lech Łuczyński, sekretarz generalny Prawicy RP
Komentarze są zamknięte