Prześlij uwagi do ważnej strategii opracowanej przez Aglomerację Opolską [do 20 lutego]

Niezależna Gazeta Obywatelska

Aglomeracja Opola opole.plUprzejmie informujemy, iż prowadzone są konsultacje projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej. Zachęcamy do zapoznania się z projektem dokumentu zamieszczonym j stronie internetowej AO, gdzie znajduje się również informacja na temat instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych:

http://www.aglomeracja-opolska.pl/pl/content/konsultacje-strategii-zintegrowanych-inwestycji-terytorialnych-aglomeracji-opolskiej

W okresie programowania funduszy unijnych przypadającym na lata 2014-2020 gminy, które postanowiły ze sobą współpracować w celu rozwiązywania wspólnych problemów, będą mogły skorzystać ze specjalnej puli środków w ramach regionalnych programów operacyjnych i realizować tzw. zintegrowane inwestycje terytorialne.

W województwie opolskim taką współpracę nawiązało 21 gmin tworzących Aglomerację Opolską, a na realizację ZIT przeznaczono ponad 71 mln euro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Warto skorzystać z okazji i przesłać opinię i uwag do strategii  przez mieszkańców Aglomeracji Opolskiej.

Uwagi i wnioski do dokumentu można składać na formularzu dostępny na www w terminie do 20 lutego 2015 roku w formie elektronicznej (na adres: [email protected]) bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym lub pocztą na adres Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole (decyduje data wpływu).

t

Komentarze są zamknięte