Uwaga! Poniedziałek jest ostatnim dniem na składanie protestów wyborczych [pobierz wzór]

Niezależna Gazeta Obywatelska3

Protest Wrocław Zgodnie z kodeksem wyborczym mamy 14 dni od wyborów 16 listopada na złożenie protestu wyborczego. Każdy z czytelników, który jeszcze nie zdążył może do poniedziałku  skorzystać z ostatniej szansy! Dzięki uprzejmości Posła Przemysława Wiplera, każdy z wyborców widzący uzasadnione podejrzenie i nieprawidłowości w przebiegu głosowania w swojej gminie złożyć  wniosek wstawiając zaledwie swoje dane osobowe i dane sądu okręgowego, do którego składacie wniosek! – Protest poniższy  jest uniwersalnym „gotowcem”, możecie go składać niezależnie od tego, na kogo głosowaliście! – przekonuje Wipler, lider Kongresu Nowej Prawicy oraz autor nowelizacji Kodeksu Wyborczego.

Pobierz plik word z wzorem protestu

Dodajmy, żeby protest był skuteczny musi on dotrzeć do Sądu Okręgowego w poniedziałek 1 grudnia w godzinach pracy sądu, zgodnie z Kodeksem Wyborczym.

Art. 9.

§ 1. Ilekroć w kodeksie jest mowa o upływie terminu do wniesienia skargi, odwo- łania lub innego dokumentu do sądu, organu wyborczego, urzędu gminy, kon- sula albo kapitana statku, należy przez to rozumieć dzień złożenia skargi, od- wołania lub innego dokumentu w sądzie, organowi wyborczemu, w urzędzie gminy, w konsulacie lub kapitanowi statku.

§ 2. Jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kodeksie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego ro- boczego dnia po tym dniu.

§ 3. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem wyborczym oraz czynności, o których mowa w § 1, są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.

Data stempla pocztowego niczego nie załatwi. Tak więc jeśli byliśmy świadkami nieprawidłowości to mamy obowiązek poinformować miejscowy Sąd Okręgowy.

Czytaj więcej o Akcji obywatelskiej NGO: Sfotografujmy protokoły z lokali wyborczych

Składajcie protesty i udostępniajcie ten wpis!

Tomasz Kwiatek

 

 1. | ID: 108981a1 | #1

  Tu do pobrania inny wzór protestu wyborczego http://www.ubezpieczenie.biz.pl/2014/12/01/protest-wyborczy/

 2. grzech
  | ID: d9adde2e | #2

  bawta sie w gierki według zasad rządzących….nigdy nic się nie zmieni

 3. ely
  | ID: 4293c9e0 | #3

  Czy PKW w końcu opublikowała dane szczegółowe dotyczące wyborów do sejmików !!!!!!!!! Każdy obywatel, organizacja ma 2 tygodnie na wniesienie odwołania w sprawie wyborów, ale musi znać dane szczegółowe,a tu PKW być może teraz na końcówce okresu odwoławczego opublikowała dane szczegółowe. Procedura odwoławcza powinna zostać zmieniona aby okres do wniesienia odwołania liczony był 2 tygodnie od ogłoszenia danych szczegółowych dotyczących wyborów a nie jak jest teraz od dnia wyborow !!!

  http://wpolityce.pl/polityka/224356-antoni-krauze-we-wsieci-to-sie-moze-skonczyc-polskim-majdanem

Komentarze są zamknięte