Alert wyborczy przed II turą wyborów

Niezależna Gazeta Obywatelska

30 XISzanowni Państwo, przesyłam listę najważniejszych zagadnień, o których warto przypominać tuż przed drugą turą wyborów samorządowych:

Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7.00 – 21.00. W lokalu wyborczym warto sprawdzić:

– czy na karcie są kandydaci startujący w danym okręgu
(zdarzały się pomyłki)
– czy na karcie jest czerwona okrągła pieczęć z nr komisji wyborczej.
– czy urna jest zaplombowana lub oklejona taśmą z pieczątkami komisji
wyborczej.
– czy nie ma agitacji – czy członkowie komisji nie namawiają na kogo
głosować, czy nie zostały wyłożone materiały agitacyjne.
– czy zapewniona jest tajność głosowania – kotary, zasłonki.
– czy na stolikach, w kabinach nie leżą ołówki zamiast długopisów.
– czy w miejscach do głosowania (za zasłonkami) są informacje o tym
jak oddać ważny głos.

UWAGA:
Jeżeli którykolwiek z dwóch kandydatów zrezygnuje z kandydowania, utraci prawo wyborcze albo umrze, w drugiej turze bierze udział jeden kandydat. Listy kandydatów nie uzupełnia się w takim przypadku kolejną osobą.

W przypadku, gdy pozostał tylko jeden kandydat wybory odbędą się, a mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje poparcie lub jego brak dla kandydata. Na karcie wyborczej znajdziemy jedno nazwisko oraz dwie kratki oznaczone słowami „TAK” i „NIE”. Zaznaczając „TAK”, wyrażamy poparcie dla danego kandydata, zaznaczając „NIE” opowiadamy się przeciwko jego wyborowi. Jedyny kandydat zdobędzie mandat wójta, burmistrza czy prezydenta, jeżeli większość ważnie oddanych głosów padnie za jego kandydaturą. Jeżeli nie uzyska wystarczającego poparcia, wybór wójta należy do rady gminy.

 

www.maszglos.pl
www.glosuj.org.pl
facebook.com/maszglos

T

Komentarze są zamknięte