Adam Słomka pozwa wydawcę Gazety Wyborczej

Redaktor1

Adam SłomkaDziś przed godziną 14:00 do Sądu Okręgowego w Katowicach wpłynie pozew w trybie wyborczym lidera Konfederacji Polski Niepodległej – NIEZŁOMNI Adama Słomki przeciwko Agora S.A. Na 14:00 przed siedzibą Wojewódzkiej Komisji Wyborczej zapowiedziano pikietę i konferencję prasową, na której uczestnicy przedstawia też swoje zastrzeżenia do przydziału bezpłatnego czasu antenowego i odmowy rejestracji list wyborczych m.in. w związku z nadmiarem kandydatów – kobiet!

W swoim pozwie Adam Słomka domaga się kwoty 100 000 PLN na rzecz Instytutu Historycznego Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja Owsianego oraz stosownych przeprosin na łamach Gazety Wyborczej oraz www.gazeta.pl

***

WNIOSKODAWCA:
Adam Słomka
Przewodniczący
Konfederacji Polski Niepodległej – NIEZŁOMNI,
kandydat Komitetu Wyborczego Oburzeni
do Sejmiku Województwa Śląskiego
w wyborach wyznaczonych na 16 listopada 2014 r.

ul. ……………………
40-877 Katowice
tel. 601 64 60 80

UCZESTNIK POSTĘPOWANIA:
Wydawca dziennika „Gazeta Wyborcza”:
Agora SA
Siedziba Spółki
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

 

 

Sąd Okręgowy w Katowicach

 

WNIOSEK W TRYBIE
art. 111 ustawy „Kodeks Wyborczy” z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 21 poz. 112 z późn. zm.) w związku z rozpowszechnianiem treści w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.)

 

Jako zarejestrowany kandydat w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16.11.2014 r. wnoszę na w/w podstawie w związku z brzmieniem art. 19 Konstytucji RP, o:

 

1) zakaz rozpowszechniania przez dziennik „Gazeta Wyborcza” – którego wydawcą jest strona pozwana – informacji zamieszczonej na portalu internetowym „Gazeta.pl”, tj. www.gazeta.pl” wydawanym przez pozwanego, a zamieszczonej w dniu 28.10.2014 r. o godz. 7:39, przez dziennikarza o pseudonimie „pj”, w materiale p.t. „Urzędnicy przygotowali wizualizację pomnika. Jest… Sami zobaczcie” pomówienia w treści tekstu, że „(…) lider KPN Adam Słomka namalował swego czasu na pomniku swastykę (…)”, – dowód vide: http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35063,16875416,Urzednicy_przygotowali_wizualizacje_pomnika__Jest___.html#ixzz3HXjCCOQP, czego celem jest umniejszenie szans wyborczych i publiczne zdyskredytowanie więźnia politycznego PRL i lidera Konfederacji Polski Niepodległej – NIEZŁOMNI Adama Słomki, posła na Sejm RP w latach 1991-2001, w czasie szczególnym, tj. kampanii wyborczej;

 

2) nakazanie przeproszenia osoby za podane w dniu 27.10. br. informacje na 1 (pierwszej) stronie Gazety Wyborczej przed zakończeniem kampanii wyborczej na terenie wydawania Gazety Wyborczej obejmującej województwo śląskie, a także na łamach wydania internetowego dziennika www.gazeta.pl przez 7 dni przeproszenia powoda, przez czcionkę „Arial” o rozmiarze minumum 14 o treści: „Wydawca „Gazety Wyborczej” przeprasza lidera Konfederacji Polski Niepodległej – Niezłomni, kandydata w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16.11.2014 r. za podanie nieprawdziwej informacji, że więzień polityczny PRL namalował – na usuniętym z katowickiego pl. Wolności monumencie sławiącym Armię Czerwoną  – totalitarny, nazistowski symbol swastyki, co mogłoby sugerować propagowanie przez Adama Słomkę treści zakazanych przez art. 13 Konstytucji RP oraz czyn przestępczy z art. 256 Kodeksu karnego.  Za bezpodstawne oskarżenie wydawca „Gazety Wyborczej” wyraża ubolewanie”.

 

3) nakazanie uczestnikowi postępowania wpłacenia kwoty do 100 000 złotych (sto tysięcy złotych) na rzecz organizacji pożytku publicznego –  Instytutu Historycznego Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja Owsianego, ul. Hortensji 27, 91-480 Łódź , KRS – 0000331920, REGON – 100794445, NIP – 7252015134, Konto: Nordea Bank Polski; II Oddział w Łodzi, nr 54 1440 1231 0000 0000 1075 6251.

 

UZASADNIENIE

 

Wydawca dziennika „Gazeta Wyborcza”, Agora S.A., Siedziba Spółki: ul. Czerska 8/10; 00-732 Warszawa opublikował m.in. na portalu internetowym „Gazeta.pl”, tj. www.gazeta.pl” wydawanym przez pozwanego, a zamieszczonej w dniu 28.10.2014 r. o godz. 7:39, przez dziennikarza o pseudonimie „pj”, w materiale p.t. „Urzędnicy przygotowali wizualizację pomnika. Jest… Sami zobaczcie” pomówienia w treści tekstu, że „(…) lider KPN Adam Słomka namalował swego czasu na pomniku swastykę (…)”,

Dowód nr 1 i vide poniżej: http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35063,16875416,Urzednicy_przygotowali_wizualizacje_pomnika__Jest___.html#ixzz3HXjCCOQP oraz poniżej.

wyborcza.JPG

Wnioskodawca – kandydat do Sejmiku Województwa Śląskiego w wyborach zarządzonych na 16 listopada 2014 r., więzień polityczny PRL, poseł na Sejm RP w latach 1991-2001, obserwator procesów demokratycznych z ramienia Rady Europy w krajach b. Bloku Wschodniego i lider Konfederacji Polski Niepodległej – NIEZŁOMNI, nigdy nie namalował na żadnym monumencie symbolu swastyki, a jedynie brał udział jako kandydat do Senatu RP w wyborach parlamentarnych w 2011 roku w legalnym wiecu wyborczym, w czasie którego został bezzasadnie zatrzymany przez funkcjonariuszy policji. Działacze opozycji demokratycznej namalowali na cokole jeszcze przed wiecem A.Słomki pod pomnikiem napis symbolizujący od 1939 r. pakt Hitler-Stalin (swastyka równa się sierp i młot). Nikt nie malował swastyki (samodzielnego znaku). Tak jak nikt normalny nie uważa, iż znak olimpiady (5 kół) składa się ze znaków toalety.

 

Sama „Gazeta Wyborcza”, której wydawcą jest Agora S.A., w dniu 17 września 2011 roku zilustrowała tekst o nakreśleniu przez Adama Słomkę na obcym symbolu „swastyki” – zdjęciem, na którym widać zrównane symbole „swastyki” oraz „sierpa i młota”, dowód nr 2 i vide na profilu Facebook Gazety Wyborczej w Katowicach. Sam dziennik, wydawany przez Agora S.A, już 17 września 2011 r. miał świadomość, wiedzę i dowody ze zdjęć, że w czasie relacjonowanego wiecu nie malowano „swastyki” w oderwaniu od symbolu „sierpa i młota”. Pomijając, że Adam Słomka niczego nie malował na monumencie, co potwierdzają  wszystkie filmy (dziennikarzy i policji)  z wiecu to ponadto Gazeta Wyborcza ma przez 3 lata informacje, które są sprzeczne z absurdalną tezą postawioną w tekście z 28.10.2014 r.

 

Dowód nr 2 i vide poniżej:
https://pl-pl.facebook.com/katowicegazeta/posts/254177661288035

fb wyborcza.JPG

 

Przedstawienie przez Agorę S.A. za pośrednictwem swoich mediów, w tym „Gazety Wyborczej” i www.gazeta.pl informacji, że ktokolwiek maluje na czymkolwiek symbol „swastyki” ma na celu pejoratywne skojarzenia czytelników. W żadnym czasie wydawca lub dziennikarz „Gazety Wyborczej” nie spełnił wymogów rzetelności dziennikarskiej i nie kontaktował się z pomówionym, mimo że przez ostatnie 15 lat numer telefonu wnioskodawcy nie uległ zmianie i znajduje się w zasobach „Gazety Wyborczej”. Do tego w związku z publicznym przedstawieniem przez PKW kandydatów w nadchodzących wyborach dziennikarze GW i jej wydawca mieli pełną świadomość, że Adam Słomka, znany przywódca opozycyjny jest kandydatem w wyborach samorządowych.

 

W zamyśle wydawcy dziennika tekst ma stanowić materiał informacyjny, który umniejsza szanse wyborcze Adama Słomki, a do tego wpływa na jego publiczny osąd przez pomówienie o poglądy totalitarne (faszystowskie) tj. popełnienie przestępstwa z art. 256 Kodeksu karnego, wbrew art. 13 Konstytucji RP.

 

W III RP Adam Słomka nie został nigdy skazany. Natomiast wszystkie wyroki dyspozycyjnych sędziów PRL zostały wobec niego uchylone.

 

Wypada dodać, że w latach 1991, 1993 i 1997 wnioskodawca był wybierany głosami mieszkańców woj. katowickiego na funkcję posła na Sejm RP. Stąd jako osoba publiczna, od 35 lat związana z obozem niepodległościowym nie jest anonimowym, stąd brak rzetelności dziennikarskiej ma na celu, tzw. „czarny PR”.

Stąd też żądanie wniosku, jego zakres i zamieszczone w efekcie przeprosiny muszą korespondować ze stopieniem szkodliwości społecznej pomówienia, szerokim kręgiem odbiorców bezpłatnego materiału wyborczego opublikowanego za zgodą wydawcy „Gazety Wyborczej” i faktem ochrony wnioskodawcy na mocy art. 19 Konstytucji RP. Orzeczenie przy tym obowiązku publikacji przeprosin, a nadto świadczenia na rzecz wskazanej instytucji pożytku publicznego ma na celu – zdaniem wnioskodawcy – szeroką edukację historyczną Polaków o historii Nurtu Niepodległościowego – narażonych na tego typu manipulacje medialne. Warto przy tym dodać, ze wnioskodawca został decyzją władz uhonorowany odznaką „Zasłużony dla woj. katowickiego”, co w związku z jego działalnością opozycyjną w czasie PRL, materiałami z których mógł korzystać wydawca „Gazety Wyborczej”, np. na łamach strony www.slomka.bloog.pl, powoduje uprawdopodobnienie celowego, negatywnego ataku medium zwalczającego lustrację i dekomunizację. Równocześnie data publikacji i jej charakter nie mogą stanowić przypadku zgodnie z zasadami logicznego myślenia i doświadczenia życiowego.

 

W związku z tym wnoszę jak w petitum.

(-) Adam Słomka

Katowice, 30.10.2014 r.

 


Załączniki:
1. Odpis dla strony postępowania;
2. Załączniki jak w treści

  1. Realista
    | ID: 2a0ad98a | #1

    A jak się skończyła sprawa karna pana Słodki o fałszowanie podpisów wyborczych?

Komentarze są zamknięte