Czy jesteśmy innowacyjni?

Niezależna Gazeta Obywatelska

Opolskie Centrum BiznesuPonad 60 proc. mieszkańców Polski Południowej uważa, że jesteśmy narodem innowacyjnym, a klimat w Polsce sprzyja rozwojowi innowacyjności, jak wynika z „Raportu 3M Innowacyjny Polak 2014”. Rodacy dostrzegają wagę rozwiązań innowacyjnych w życiu codziennym. Według nich poprawiają one jakość i komfort życia, a także dają poczucie bezpieczeństwa. Zdecydowanie najważniejszym obszarem tworzenia innowacyjnych rozwiązań i produktów jest obszar zdrowia.

Innowacje mają ogromną wartość dla Polaków. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie firmy 3M, w ramach kampanii „Łączą nas innowacje”. Co trzeci badany uważa się za osobę innowacyjną, a więcej niż połowa lepiej niż siebie ocenia Polaków jako naród. Szczególną łatwość do postrzegania siebie, jako osoby innowacyjne, mają respondenci młodzi i z wyższym wykształceniem. Innowacyjny Polak to według mieszkańców Polski Południowej osoba kreatywna (47 proc.), ale także przedsiębiorcza (37 proc.) i oryginalna (30 proc.).

Jak wynika z raportu, jedna trzecia badanych kojarzy innowacje z rozwiązaniami, które poprawiają jakość i komfort życia. 76 proc. respondentów reprezentujących region Polski Południowej czyli województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego uważa, że produkty innowacyjne pomagają w codziennym życiu i pozwalają zaoszczędzić czas (83 proc).

– Polacy są otwarci na korzystanie z innowacyjnych rozwiązań, ale mają ich niedosyt. Dostrzegają potencjał innowacyjności w ludziach, są niewątpliwie kreatywni, przedsiębiorczy, uparci i odporni psychicznie, ale brak im gotowości i umiejętności współpracy – komentuje psycholog społeczny,
prof. UW Janusz Czapiński.

Niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o wagę innowacyjnych rozwiązań, pozostaje zdrowie.
Ponad połowa badanych uważa, że zdrowie jest tym obszarem życia, w którym tworzenie innowacyjnych rozwiązań i produktów jest najważniejsze. Dodatkowo, ponad 87% mieszkańców Polski Południowej jest zdania, że innowacje wpływają na skuteczność leczenia i komfort pacjentów, a także pozwalają skrócić czas hospitalizacji (84 proc.).

Szczególnie istotnym obszarem w kontekście innowacyjności jest także bezpieczeństwo. Aż 85 proc. mieszkańców Polski Południowej twierdzi, że dzięki rozwiązaniom innowacyjnym czuje się bezpieczniej. Respondenci zgadzają się ze stwierdzeniem, że wyraźne odblaskowe oznakowanie dróg i pojazdów korzystnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa, a pasy bezpieczeństwa to jeden z najskuteczniejszych środków ratujących życie podczas wypadków samochodowych.

Badani postrzegają produkty innowacyjne jako proste rozwiązania ułatwiające życie. Respondenci deklarują, że korzystają z nich na co dzień w domu, pracy ale także mają styczność
z produktami innowacyjnymi w obszarze bezpieczeństwa oraz zdrowia. Rodacy dostrzegają ogromną wartość rozwiązań innowacyjnych w pracy. Ponad 90 proc. respondentów zamieszkujących tereny Polski Południowej uważa, że rozwiązania te ułatwiają wykonanie i podnoszą jakość pracy. Dodatkowo 88 proc. jest zdania, że pracodawcy powinni szkolić pracowników i zachęcać ich do kreatywnego myślenia.

Na szczeblu ogólnopolskim – zarówno w gospodarce, przemyśle, jak i systemie szkolnictwa – nad rozwiązaniami innowacyjnymi przeważają rozwiązania tradycyjne. Twierdzi tak ponad 70 proc. badanych. Potencjał innowacyjności Polacy dostrzegają głównie w ludziach.

– Innowacje to motor napędowy wszelkich działań zarówno na szczeblu globalnym, lokalnym, jak i indywidualnym. Nie wyobrażam sobie rozwoju kraju, przedsiębiorstwa, społeczeństwa, a nawet człowieka, jako jednostki, bez inwestowania w rozwój innowacyjnych rozwiązań i wspierania podejścia innowacyjnego w realizacji podejmowanych działań. Tylko takie nastawienie gwarantuje bowiem sukces i satysfakcję z efektów podejmowanych aktywności – powiedział Sebastian Arana Araya, Dyrektor Zarządzający 3M Poland.

Ponad 50 proc. respondentów ma poczucie, że klimat w kraju sprzyja rozwojowi innowacji. W opinii badanych najważniejszą rolę w rozwoju innowacyjności powinien pełnić sojusz władz publicznych ze światem nauki. Co ciekawe, oczekiwania w tym zakresie w stosunku do przedsiębiorców plasują się na dalszym planie.

– Indywidualna kreatywność Polaków i ich otwarcie na korzystanie z innowacji poprawia indywidualnąi rodzinną jakość życia, ale nie daje efektu gospodarczego w skali kraju. Na drodze od pomysłu (indywidualnego) do przemysłu brakuje w Polsce dramatycznie tego, co decyduje o sukcesie takich firm jak 3M – zaufania i współpracy – dodaje prof. UW Janusz Czapiński.

Według badanych największą barierą dla innowacyjności jest jednak brak funduszy. Ponad 60 proc. respondentów wymienia go, jako argument uniemożliwiający korzystanie z innowacyjnych rozwiązań. Inne utrudnienia, takie jak brak odpowiednich umiejętności, przywiązanie do tradycyjnych rozwiązań, czy strach przed nowymi rozwiązaniami wymieniane są niemal dwukrotnie rzadziej.

„Raport 3M Innowacyjny Polak 2014” dostępny jest na: www.laczanasinnowacje.pl

TK

Komentarze są zamknięte