Rusza ogólnopolski konkurs historyczny

Niezależna Gazeta Obywatelska

logo konkursuZespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku organizuje kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Polska… Nasza Niepodległa”. Tematem przewodnim drugiej edycji jest „I wojna światowa 1914 – 1918. Bitwy – dowódcy – wydarzenia w moim regionie”.

Celem Konkursu jest pogłębienie i utrwalenie wiedzy historycznej wśród młodego pokolenia Polaków na temat walki i czynu niepodległościowego. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w naszej najnowszej historii, którego setną rocznicę będziemy obchodzić już w 2018 roku.

Skierowany jest on do uczniów wszystkich etapów edukacyjnych oraz młodzieży polskiej poza granicami kraju. Mogą oni wziąć udział w następujących kategoriach: praca plastyczna; prezentacja multimedialna lub film; album, folder lub przewodnik; fotografia czy też sprawdzić się w teście wiedzy.

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. Najpierw szkoły do końca grudnia przesyłają zgłoszenia. Test wiedzy (etap I szkolny) w całym kraju odbędzie się 16 stycznia 2015r. Forma i dokładny termin przeprowadzenia testu finałowego Konkursu (marzec 2015) zostanie przekazana zakwalifikowanym uczniom w oddzielnej informacji. Następnie, po zakończeniu etapu szkolnego, do 20 lutego szkoły wysyłają do Organizatora najlepsze prace wraz z metryczkami i protokołem z prac Komisji szkolnej. Po dokonaniu oceny wszystkich nadesłanych prac, Komisja Główna sporządzi listę nagrodzonych i wyróżnionych, dla każdej kategorii i typu szkoły. Etap finałowy Konkursu, na którym nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród z udziałem zaproszonych gości odbędzie się w kwietniu 2015 roku w siedzibie Organizatora w Białymstoku.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie zawarte są w Regulaminie dostępnym na stronie organizatora w zakładce „Konkurs”, www.zsbg.bialystok.pl

Na autorów najlepszych prac czekają bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Sponsora Głównego – SKOK Chmielewskiego w Lublinie oraz patronów Konkursu: Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Jarosław Dworzański, Prezydent Miasta Białegostoku Pan Tadeusz Truskolaski, Muzeum Historii Polski w Warszawie, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, OBEP IPN w Białymstoku, Muzeum Podlaskie
w Białymstoku, Archiwum Państwowe w Białymstoku, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oddział w Białymstoku, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku, Wydawnictwo NOWA ERA z Warszawy, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, Solidarność Oświatowa w Białymstoku, ogólnopolska telewizja TVP „HISTORIA”.

Zapraszamy do udziału!

Komentarze są zamknięte