Lokalne konsulatacje akcji „Masz głos masz wybór” [ankieta]

Niezależna Gazeta Obywatelska
ocwipOpolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych uczestnicząc w akcji  „Masz głos masz wybór” prowadzi działanie – lokalne konsultacje. Akcja ma na celu informowanie mieszkańców miasta Opole o odbywaniu się lokalnych konsultacji. Dzięki nim możemy współdecydować w ważnych sprawach dotyczących naszego miasta.

W celu dokonania diagnozy społecznej potrzebnej do właściwego przeprowadzenia działania  zastosowano badania ankietowe. Ankieta została udostępniona na stronach internetowych, jest rozsyłana do organizacji pozarządowych oraz kierowana bezpośrednio do mieszkańców.
Mamy nadzieję, że efektem naszych działań będzie wypracowanie możliwych sposobów rekomendacji do zmian dotyczących lokalnych konsultacji, ich promocja, a tym samym zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców miasta Opole.
Bardzo prosimy o wypełnieni ankieta MASZ GŁOS MASZ WYBÓR i odesłanie jej na adres:
Dziękujemy
Komentarze są zamknięte