Nowa dyrektor przychodni w Opolu

Niezależna Gazeta Obywatelska

op-zoz-29-12-2010Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu przy ul. Waryńskiego 30, w dniu 28 lipca br. wybrała kandydata Panią Jolantę Essler – Kowalikna stanowisko dyrektora tej placówki. Do niedawna była wicedyrektorem i zastąpiła obecną dyrektor Alicję Rutowską-Paprotną, która przeszła na emeryturę.

um Opole, red

Komentarze są zamknięte