Cztery pokolenia narodowców o dziedzictwie Dmowskiego i przyszłości Ruchu Narodowego

Autor Obywatelski

Roman_DmowskiCztery pokolenia narodowców – tych którzy swoją działalność rozpoczęli po II wś i prowadzili przez cały okres PRL tak jak Przemysław Górny i Marian Barański, tych którzy walkę z komuną rozpoczęli w latach osiemdziesiątych w PRL tak jak Rafał Mossakowski, pierwszego pokolenia wszechpolaków III RP jak redaktor czasopisma Myśl.pl dr Marian Szołucha i współczesnej młodzieży narodowej – spotkały się 1 lipca 2014 w Warszawie z okazji rocznicy konferencji pokojowej w Wersalu po I wś.

Dr Szołuch w swoim wystąpieniu opisał trzy nieprawdziwe mity o Romanie Dmowskim, któremu Polska zawdzięcza sukces na konferencji w Wersalu. Zdaniem dr Szołuchy wbrew czarnej legendzie Roman Dmowski zawsze dążył do niepodległości Polski. Dmowski w imię realizmu politycznego i ochrony narodu wykorzystywał tylko te narzędzia które przynosiły korzyść Polsce – dla tego Dmowski był przeciwny wszczynaniu walk skazanych na klęskę.

Kolejnym mit, opisany przez dr Szołucha, wbrew faktom kreuje Dmowskiego na rusofila. Podczas gdy Dmowski w czasie I wś poparł zwycięską koalicje Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji i USA – Piłsudski popierał przegraną koalicje Niemców i Austriaków. Dmowski swój wybór uzasadniał zagrożeniem jakie dla Polski stanowią Niemcy oraz przewagą zachodniej Europy i USA nad Niemcami.
Zdaniem dr Szołucha sytuacja współczesnej Polski jest podobna do sytuacji z czasów I wś. Dzieje się tak bo interesy geopolityczne państw się nie zmieniają, Dla tego też współcześni polscy politycy powinni uczyć się od Dmowskiego realizmu politycznego i troski o przetrwanie i rozwój narodu.
Odpowiadając na pytania z sali dr Szołuch stwierdził że obecna kampania mediów zbliżonych do PiS głosząca istnienie w 1926 roku sojuszu endeków i sowietów nie ma pokrycia w faktach. Endecja była zawsze pryncypialna oraz antykomunistyczna, dla tego w 1926 roku narodowcy nie byli pro sowieccy, choć w imię realizmu dążyli do utrzymania relacji dyplomatycznych z sąsiadującym z Polską związkiem sowieckim.
W swym wystąpieniu senior ruchu narodowego Przemysław Górny opisał zasługi Dmowskiego, Rozwadowskiego i armii Hallera dla Polski, swoją działalność w ruchu narodowym, w tym działalność w Związku Młodych Demokratów i Lidze Narodowo Demokratycznej.
Przemysław Górny ukazał też związki między dziedzictwem Dmowskiego i endecji a obecną sytuacją polityczną. Podkreślił, że narodowców wszystkich pokoleń łączy antykomunizm, walka z sowieckim komunizmem, a dziś z komunizmem którego źródłem jest Unia Europejska.

Senior ruchu narodowego przypomniał jak wielkim zagrożeniem są dla Polski Niemcy i Rosja, jak kraje te współpracowały i nadal współpracują. Przemysław Górny nie krył też swego zdania o Ukrainie, która jego zdaniem jest sojusznikiem Niemiec i jest zakorzeniona zbrodniczym banderyźmie co zagraża Polsce.
Wypowiadając się na temat Rosji Przemysław Górny przypomniał wrogą politykę Rosji wobec III RP – budowę rurociągu pod dnie Bałtyku który zablokowała Polskie porty, rosyjskie embargo na polską żywność, antypolską doktrynę militarną armii rosyjskiej. Zdaniem Przemysława Górnego Rosja by być sojusznikiem Polski musi zmienić swój stosunek do Polski.
Kończąc swoją wypowiedź Przemysław Górny docenił młodzież zrzeszoną w Ruchu Narodowym, zapowiedział, że dzięki wierności idei narodowej Ruch Narodowy osiągnie sukces, i jako partia rządząca zapewni Polsce dobrobyt i bezpieczeństwo. Przemysław Górny korzystając z okazji podziękował też kibicom Legii którzy zorganizowali zbiórkę i sfinansowali seniorowi ruchu narodowego niezbędną dla życia operacje.

Jan Bodakowski

Komentarze są zamknięte