Czarne chmury nad Twoim Ruchem. Płakać będzie niewiele osób

Niezależna Gazeta Obywatelska

[komitetwyborczyruchpalikota.pl]W dniu 13 czerwca 2014 w warszawskim Sądzie Apelacyjnym odbędzie się rozprawa apelacyjna z powództwa Fundacji Twój Ruch przeciwko partii politycznej Twój Ruch o wpisanie do ewidencji partii politycznych. (Szczegóły w dołączonym zawiadomieniu sądowym – zał. 1.) Proszę zwrócić uwagę, że w załączonym piśmie sam Sąd Apelacyjny myli Fundację z Partią o tej samej nazwie!
Rozprawa odbędzie się o godz. 11:00, pl. Krasińskich 2/4/6, sala 5.

Zaś 2 lipca 2014 w Sądzie Okręgowym w Warszawie I Wydz.Cywilny, odbędzie się rozprawa z powództwa cywilnego przeciwko partii Twój Ruch o ochronę dóbr osobistych Fundacji. (Szczegóły w zawiadomieniu sądowym – zał. 2.)
Rozprawa odbędzie się o godz. 10:00, al. Solidarności 127, sala 130.

W imieniu Fundacji Twój Ruch

Eunika Chojecka
Rzecznik prasowy, członek Rady Kuratorów

Komentarze są zamknięte