Skwer Heleny Lehr w Opolu

Autor Obywatelski

skwer_nZ okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy urodzin Heleny Lehr, jeden z opolskich skwerów zlokalizowany na skrzyżowaniu ulic Minorytów i Zamkowej od dziś nosi Jej imię.

Helena Lehr to wybitna działaczka spod znaku Rodła, jedna z organizatorów Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech, dziennikarka. Wspólnie z Edmundem Osmańczykiem w tajemnicy przed władzami niemieckimi organizowała i redagowała polskie pisma w Niemczech.

Z zamiłowania była harcerką, pracę z harcerzami rozpoczęła w 1927 roku wśród Polonii berlińskiej, natomiast od 1937 była szczególnie blisko związana z opolską młodzieżą. Była komendantką żeńskich obozów harcerskich, kierownikiem kursów i obozów letnich na Śląsku Opolskim. W 1939 roku zorganizowała ostatni przed wojną obóz harcerski młodzieży śląskiej w Wiedniu.

W czasie wojny została uwięziona w obozie koncentracyjnym dla kobiet w Ravensbruck. Po wojnie pracowała jako redaktorka Zachodniej Agencji Prasowej i Redakcji Programów Polskiego Radia dla zagranicy. Do końca swojego pracowitego i patriotycznie zaangażowanego życia prowadziła w swoim domu w Warszawie archiwum Rodła. Utrzymywała częste kontakty z Opolszczyzną, miała tu wielu serdecznych przyjaciół. Współpracowała m. in. z Opolskim Towarzystwem Kulturalno-Oświatowym i Instytutem Śląskim w zakresie historii Polaków spod znaku Rodła. W 1972 roku wspólnie z Edmundem Osmańczykiem wydała księgę pamiątkową „Polacy spod znaku Rodła”.

ulica_n

W uroczystości nadania nazwy skwerowi, które odbyły się dziś o godzinie 16.00 udział wzięli byli członkowie Harcerstwa Polskiego w Niemczech i opolscy harcerze.

Grzegorz Krukowski

Komentarze są zamknięte