SKL idzie razem z Gowinem

Redaktor Obywatelski1

Gowin w Opolu6Polska Razem Jarosława Gowina i Stronnictwo Konserwatywno – Ludowe podjęły decyzję o połączeniu i dalszej wspólnej pracy w ramach Polski Razem Jarosława Gowina.

Połączenie obu partii i środowisk to efekt głębokiego przekonania o wspólnocie celów i wspólnocie ideałów. Chcemy Polski w której władze są skoncentrowane na służbie obywatelom. Chcemy Polski sprzyjającej bogaceniu się polskich rodzin. Polski zakorzenionej w tradycji i jednocześnie będącej nowoczesnym państwem z nowoczesną gospodarką. Chcemy razem tworzyć partię wrażliwą na problemy państwa i obywateli.

Nie interesują nas jałowe spory toczone przez największe partie, ale budzi nasz sprzeciw ich demagogia i nieudolność. odrzucamy język agresji i insynuacji, coraz częściej używany w naszym życiu politycznym, przyczyniający się do pogłębienia podziałów w naszym narodzie.

Naszym wspólnym zadaniem jest wdrożenie konkretnych rozwiązań, które będą odpowiedzią na najważniejsze problemy naszego państwa takie jak bezrobocie, zwłaszcza wśród młodych Polaków, związana z tym emigracja i dramatyczna sytuacja demograficzna. Wiemy jak ważni dla rozwoju kraju są przedsiębiorcy dlatego wsparcie dla nich, zniesienie sztucznych barier, ograniczających rozwój przedsiębiorczości, jest absolutnym priorytetem.

Dla obu środowisk bardzo ważne są i pozostaną sprawy rolnictwa i wsi. Jesteśmy przekonani, że w ramach jednej partii będziemy mogli skuteczniej zabiegać o interesy polskiej prowincji.

Te i inne cele będziemy od teraz realizowali wspólnie. Wierzymy, że wkrótce dołączą do nas także dawni członkowie SKL. Polska Razem Jarosława Gowina jest partią, która nawiązuje do najlepszych osiągnięć SKL.

Władze SKL i Polski Razem Jarosława Gowina

  1. Irena
    | ID: ade866e1 | #1

    Bawimy się nadal.Udajemy,ze dla Polski coś robimy.Nic błędniejszego .

Komentarze są zamknięte