Mieszkańcy Głógówka chcą obwodnicy

Niezależna Gazeta Obywatelska3

wąskie gardło drogi krajowej nr40 w Głogówku. ul PiastowskaW Głogówku zawiązało się stowarzyszenie: Komitet Na Rzecz Budowy Obwodnicy Głogówka. Dnia 14 listopada 2013r. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia, a 11 grudnia 2013 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Starostwie Prudnickim pod numerem Z16/13. Stowarzyszenie liczy 20 członków założycieli. Przedstawicielem stowarzyszenia wybrano Dariusza Kolbka, radnego Rady Powiatu Prudnik. W skład Komitetu wchodzą min. Edward Rosa-sołtys Mochowa, Piotr Bujak znany działacz społeczny z Wróblina. Celem Komitetu są działania, które mają doprowadzić do budowy obwodnicy Głogówka. 30 grudnia 2013r.odbyła się pierwsza konferencja prasowa Komitetu, na której zaprezentowano Komitet, przedstawiono zakres działań, jaki ma on prowadzić w celu doprowadzenia do wyznaczonego celu. Na wstępie swych działań  Komitet wystąpi z pismem do Burmistrza Głogówka o udostępnienie Komitetowi pomieszczenia na spotkania organizacyjne i otwarte. Następnie zostaną skierowane pisma do instytucji, urzędów które maja w gestii takie inwestycje jak budowa obwodnicy Głogówka. Celem tych pism będzie też stwierdzenie obecnego stanu i planów co do inwestycji obwodnicy Głogówka. W zależności od odpowiedzi na te pisma, Komitet podejmie dalsze działania. O działaniach Komitetu społeczeństwo będzie informowane na spotkaniach, w praskie lokalnej, w mediach. Komitet też będzie prowadził działania, których celem będzie lobbowanie na rzecz budowy obwodnicy Głogówka, stwarzanie dobrej atmosfery wokół tej inwestycji, szukając wsparcia u osób, instytucji, które mogą pomóc Komitetowi w doprowadzeniu do budowy obwodnicy. Komitet chce też aby w jego skład wstępowały nowe osoby, co na pewno przyczyni się do wzrostu jego znaczenia i będzie mocnym argumentem w rozmowach z instytucjami i urzędami, które będą decydować o budowie tej  obwodnicy. Komitet też chce doprowadzić do inwentaryzacji szkód, jakie powoduje ruch na drodze krajowej i wojewódzkiej ( te drogi  biegną przez Głogówek). W tym celu zostaną przygotowane pisma, w których będzie można opisać szkody wynikające z „dobrodziejstwa” ruchu mechanicznego po tych drogach. Komitet zakłada też, że jeśli budowa obwodnicy Głogówka nie znajdzie poparcia, to ostatecznym wyjściem będzie podjęcie protestów na drogach (oczywiście przeprowadzonych zgodnie z prawem) aby pokazać nie tylko decydentom ale i Polsce, że obwodnica Głogówka jest niezbędna.

 

Dariusz Kolbek

Przedstawiciel Komitetu Na Rzecz Budowy Obwodnicy Głogówka

 1. Irena
  | ID: bf92e94a | #1

  Trudno sie dziwic aktywnosci mieszkanców,którzy zadaja obwodnicy.Oby się im udało.

 2. Prawy
  | ID: de669063 | #2
 3. Prawy
  | ID: de669063 | #3
Komentarze są zamknięte