Krzyż pozostaje w Sejmie

Autor Obywatelski2

SejmDziś Warszawski Sąd Apelacyjny oddalił apelację posłów Twojego Ruchu domagających się usunięcia krzyża z sali sejmowej. Krzyż pozostanie na sali plenarnej polskiego Parlamentu. W uzasadnieniu wyroku sędzia stwierdziła, że wolność religijna ma wymiar nie tylko prywatny, ale i publiczny, a eksponowanie krzyża w miejscach publicznych wchodzi w zakres dopuszczalnego uzewnętrzniania wyznawanej religii. Dodała również, że  krzyż łaciński jest przede wszystkim symbolem religijnym. Jednak w Polsce nie można pomijać znaczenia tego symbolu również jako symbolu kultury i tożsamości państwowej.

KP

  1. Irena
    | ID: 10df30b0 | #1

    Dobrze,ze krzyż pozostaje na sali sejmowej Ale gdy głębiej pomyślę,że pod Nim siedzą obłudnicy, krętacze.cudzołożnicy, i inne profesje, niszczące moją Ojczyznę i Rodaków, to płakać by się chciało.

  2. z Niemodlina
    | ID: f1f01dcf | #2
Komentarze są zamknięte