Kartka z kalendarza: dziś mija 43. rocznica podpisania układu PRL – RFN

Niezależna Gazeta Obywatelska2

7 grudnia 1970 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie władze PRL i RFN podpisały układ o normalizacji wzajemnych stosunków i uznaniu zachodniej granicy Polski. W imieniu władz komunistycznych podpis złożył premier Józef Cyrankiewicz, a w imieniu RFN kanclerz Willy Brandt. Układ zakończył powojenny okres w stosunkach między PRL, a RFN i zapoczątkował nowy, w którym zasadniczym kierunkiem była chęć współpracy gospodarczej i kulturalnej między państwami. Zasadnicze znaczenie dla zawarcia układu PRL-RFN miał nowy kierunek polityki ZSRR, którego przejawem był zawarty pół roku wcześniej układ ZSRR-RFN.

Strony zobowiązały się do nienaruszalności granic, a RFN potwierdziła, że granica Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej jest zachodnią granicą Polski. RFN zobowiązała się do niekwestionowania istniejącego wtedy stanu prawnego. Strony postanowiły kierować się w stosunkach wzajemnymi celami i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych, zobowiązały się rozwiązywać wszystkie sporne kwestie tylko środkami pokojowymi oraz powstrzymać się od użycia siły lub groźby jej użycia. Zobowiązały się także podejmować kroki zmierzające do pełnej normalizacji i wszechstronnego rozwoju wzajemnych stosunków w dziedzinach gospodarczych, naukowo-technicznych, kulturowych i innych.

W celu podpisania porozumienia Willy Brandt 6 grudnia przyjechał do Warszawy. Kanclerz w przemówieniu do społeczeństwa niemieckiego wyrażał nadzieję na wkład RFN w europejską politykę pokoju i na definitywne „zakończenie cierpienia ofiar złej przeszłości„. Podczas swojej wizyty Brandt nieoczekiwanie ukląkł pod pomnikiem Bohaterów Getta Warszawskiego

Bundestag ratyfikował układ PRL-RFN 248 głosami, przy 238 wstrzymujących się i 10 sprzeciwu oraz układ ZSRR-RFN 17 maja 1972 r.

Treść układu: http://library.fes.de/pdf-files/netzquelle/a86-00141/1-titel-vorwort.pdf

Oprac. TK

 1. grzech
  | ID: cf413869 | #1

  ale z konstytucji nie usunęli granic z 1937 r. i co dalej?

 2. zainteresowany
  | ID: fdf273c0 | #2

  Google nie boli, wystarczyło znaleźć treść Konstytucji RFN w internecie i to po polsku.

  Art. 116

  1) Niemcem w sensie niniejszej Ustawy Zasadniczej z zastrzeżeniem innych regulacji prawnych jest ten, kto posiada niemiecką przynależność państwową lub jako uciekinier wojenny lub jako wypędzony narodowości niemieckiej lub jako ich współmałżonek lub potomek został przyjęty na obszarze Rzeszy Niemieckiej według stanu terytorialnego z dnia 31 grudnia 1937 roku.

  2) Wcześniejszym obywatelom niemieckim, których pozbawiono ze względów politycznych, rasowych lub religijnych przynależności państwowej w okresie między 30 stycznia 1933 roku a 8 maja 1945 roku oraz ich potomkom, przyznaje się ponownie obywatelstwo na ich wniosek. Nie uważa się ich za pozbawionych obywatelstwa, jeśli po 8 maja 1945 roku zamieszkali w Niemczech i nie wyrazili przeciwnej woli.

  Pytam się, GDZIE masz o tym, że Niemcy uznają nienaruszalność granic z 1937 r????

  CZYLI KŁAMIESZ GRZESIU!!!

Komentarze są zamknięte