Aglomeracja Opolska jutro wybierze swoje władze

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Aglomeracja Opola opole.plAglomeracja Opolska, płaszczyzna współpracy 20 samorządów gminnych województwa opolskiego, przekształciła się w Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) w dniu 14 listopada bieżącego roku.

Wówczas zakończyła się procedura rejestracji Stowarzyszenia.

W dniu 3 grudnia 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu (sala konferencyjna) odbędzie się pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia wybiorą Zarząd i Komisję Rewizyjną.

W KRS, jak sprawdzaliśmy, jest na dzisiaj informacja, że siedzibą AO jest opolski Ratusz, a komitetem założycielskie są gminy Ozimek, Krapkowice, Dobrzeń Wielki. Nie ma co dziwne Opola, wśród członków założycieli. Na jutro zapowiedziana jest krótka konferencja prasowa o godz. 12.00, gdzie poznamy skład zarząd, zapewne z udziałem ww. gmin?

tk, UM Opole, E-MS

  1. Władze AO
    | ID: 84601912 | #1

    Przewodniczącym powołanego wczoraj stowarzyszenia został Krzysztof Kawałko, wiceprezydent Opola, a jego zastępcą – Andrzej Kasiura, burmistrz Krapkowic. Do zarządu weszli też: Marek Korniak, burmistrz Ozimka, Joachim Wojtala, burmistrz Gogolina, i Henryk Wróbel, wójt Dobrzenia Wielkiego.

Komentarze są zamknięte