Sejm pracuje nad nowelizacją przepisów o pożytku publicznym

Niezależna Gazeta Obywatelska1

urzednicy prawoW Sejmie odbyło się 10 października pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. Projekt został skierowany do dalszych prac w komisji polityki społecznej i rodziny.

Zmiany mają zmniejszyć ryzyko, że przekazane przez podatników pieniądze trafią do organizacji, które nie spełniają ustawowych wymogów. W tym celu zostaną zmienione i ulepszone procedury tworzenia i prowadzenia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Organizacja niespełniająca wymogów ustawowych, np. tracąca status uprawniający do zbierania takich środków, ogłaszająca upadłość lub likwidację, zostanie usunięta z rejestru.

Wydłużenie terminu podania numeru rachunku bankowego do urzędu skarbowego ograniczy liczbę organizacji spóźniających się z tym obowiązkiem.

Oprac. TK, źródło: MPiPS.gov.pl

  1. Irena
    | ID: 2fb7509e | #1

    Organizacje pozytku publicznego,przy uczciwym panstwowym zarządzaniu finansami , nie powinny istnieć.Sztab urzędników zatrudnionych w instytucjach państwowych powinien wykonać wszelkie zadania,które sa potrzebne społeczeństwu. W dobie ,gdy publiczne srodki finansowe sa rozkradane,organizacje potrafia jeden procent podatku madrze zagospodarować. Ale ministra finansów bardzo” boli „takie uszczuplenie budzetu, wiec „majstruje” w nim, dążąc do uszczuplenia wpływów tych organizacji.Czym obnizy konkretną pomoc ubogim Polakom. Krąg biedy się poszerza.,ale to nie wzrusza partii rządzących.

Komentarze są zamknięte