Społeczna Inicjatywa Socjalna

Niezależna Gazeta Obywatelska

Społeczna Inicjatywa SocjalnaW dniach 28 i 29 września 2013 r. w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie grupy działaczy społecznych z całej Polski. Byli wśród nich aktywni działacze związkowi m.in. z OPZZ, NSZZ „Solidarność”, WZZ „Sierpień 80″, OPZZ „Porozumienie Pracownicze”, działacze Komitetu Obrony Pracowników z Wielkopolski, jeden członek SLD, a także jako goście specjalni – Piotr Golema – uczestnik ruchu Wolność i Pokój, współzałożyciel PPS w roku 1987, uczestnik i współorganizator licznych protestów, oraz Andrzej Wilowski, publicysta i dziennikarz, w latach 1976-1980 działacz KOR, współzałożyciel NZS UAM i współpracownik struktur Solidarności w Poznaniu w latach 1980-1981.

W coraz większym stopniu korzyści ze wzrostu gospodarczego są udziałem właścicieli kapitału – głównie wielkich korporacji, zaś w coraz mniejszym stopniu korzystają z niego ludzie pracy. Efektem obecnej polityki są największe w historii różnice dochodowe między biednymi a bogatymi, co doprowadziło do sytuacji, w której ludzie są skutecznie pozbawiani praw pracowniczych, pracują na tzw. umowach śmieciowych i w coraz większej liczbie stają się klientami pomocy społecznej. Jeśli pracownicy zarabiają niewiele, to popyt wewnętrzny jest niski, stąd  akcje promujące zadłużanie się społeczeństw, w celu podniesienia popytu na towary produkowane przez korporacje. Im szybciej zrozumiemy, że wolny rynek w polskim wydaniu pozostaje tylko utopijną teorią, tym szybciej pojawi się nadzieja na zmianę polityki gospodarczej, która powinna odzwierciedlać rzeczywiste realia.

W trakcie spotkania zapadło postanowienie utworzenia oddolnego ruchu społecznego pod nazwą Społeczna Inicjatywa Socjalna, który ponad podziałami dotyczącymi polityki historycznej, obyczajowej i światopoglądowej zajmować się będzie problematyką socjalną we współpracy ze związkami zawodowymi, partiami politycznymi, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami o podobnym programie i dążeniach. Wszyscy uczestnicy spotkania doszli do wniosku, że jedynie formy oddolnego współdziałania ponad podziałami mogą odnieść skutek w postaci realnych zmian w świadomości obywateli oraz zwiększyć aktywność i zaangażowanie, zwłaszcza tych obywateli, którzy całkowicie utracili już zaufanie do organów państwa, partii politycznych i jakichkolwiek autorytetów.

Autor: Dariusz Całus

Komentarze są zamknięte