Swój do swego po swoje. Dlaczego warto być patriotą konsumenckim?

Redaktor1

swój do swego po swoje 1. Bezrefleksyjne preferowanie produktów obcych powoduję nadwyżkę importu nad eksportem, co obniża produkt narodowy brutto i produkt krajowy brutto (PKB = konsumpcja + inwestycje + wydatki rządowe + eksport – import + zmiana stanu zapasów, PNB = konsumpcja + inwestycje brutto + wydatki rządowe + eksport netto).

2. Wspieranie polskich produktów i usług poprawia rachunek bieżący bilansu płatniczego, co skutkuje zwiększeniem rezerw walutowych.

3. Kupując produkty lokalne – zamiast obcych – przyśpieszasz obieg pieniądza, ponieważ importer musi ponieść dodatkowe koszty transakcyjne na wymianę waluty. Nasz kraj jest ubogi w kapitał, więc oszczędne nim gospodarowanie i patriotyzm konsumencki ułatwia jego akumulację, a w konsekwencji powstanie nowych zakładów pracy.

4. Nasze państwo odnosi większe korzyści fiskalne z dóbr wyprodukowanych w kraju. Koncerny mają o wiele większą możliwość transferowania zysku i kreowania sztucznych kosztów, co z definicji zaburza równość konkurencji. Lokalne firmy nie rozliczają się w rajach podatkowych.

swój do swego po swoje5. Lokując pieniądze w polskim banku, zapobiegasz nadmiernej koncentracji kapitału, a w konsekwencji utrudniasz powstanie: „banków zbyt dużych, aby upaść”. Ponadto banki spółdzielcze najczęściej angażują się w aktywizowanie społeczności i wspierają lokalne inicjatywy.

6. Polskie produkty, w wielu przypadkach, nie ustępują jakością produktom zagranicznym, jednak ze względu na krótką historię gospodarki rynkowej w naszym kraju, nie miały możliwości wyrobienia sobie odpowiedniej marki.

7. Produkty lokalne są produkowane i dystrybuowane „na miejscu”, więc obciążenie środowiska z tytułu transportu jest mniejsze. Nadmierny przewóz towarów może powodować zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi. Produkty na targowiskach są zwykle sprzedawane bez szkodliwych dla środowiska opakowań.

Autor: Tomasz Greniuch

  1. Irena
    | ID: f7eaab9b | #1

    Patriota konsumencki.Popieram.Łatwe do realizacji.

Komentarze są zamknięte