IPN o „Zbrodni Wołyńskiej”

Redaktor

wołyn 1943Powstał nowy portal pod sztandarem IPN, który dotyka problemu zbrodni wołyńskiej. Czyżby w końcu w sprawie tamtego ludobójstwa miało dojść do przełomu?

Pod adresem www.zbrodniawolynska.pl, IPN stworzył bazę danych – zbiór dokumentów, treści, zdjęć, filmów – odnośnie zbrodni na Wołyniu, jakiej dokonali ukraińscy szowiniści na Polakach. Strona w sposób bezprecedensowy nazywa rzeczy po imieniu – stwierdzając na przykład, iż działania ukraińskich nacjonalistów były czystej formy ludobójstwem. Obecnie dostępna jest polska wersja językowa strony, lecz niebawem pojawi się ona także w wersji ukraińskiej i angielskiej. Tym samym, fakty o zbrodni wołyńskiej będą mogły dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

Przypomnijmy, czym była tak zwana  „Zbrodnia Wołyńska“ – antypolska czystka etniczna przeprowadzona przez nacjonalistów ukraińskich, kwalifikowana przez pion śledczy IPN jako ludobójstwo. Objęła nie tylko Wołyń, ale również województwa lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie – czyli Galicję Wschodnią, a nawet część województw graniczących z Wołyniem: Lubelszczyzny (od zachodu) i Polesia (od północy). Czas trwania Zbrodni Wołyńskiej to lata 1943–1945. Sprawcy Zbrodni Wołyńskiej – Organizacja Nacjonalistów Ukraińskich frakcja Stepana Bandery (OUN-B) oraz jej zbrojne ramię Ukraińska Armia Powstańcza (UPA) we własnych dokumentach planową eksterminację ludności polskiej określali mianem „akcji antypolskiej“. (źródło: IPN)

Cieszy powstanie tej inicjatywy, bowiem temat zajść z ’43 – ’45 należy do bodaj najbardziej nieznanych i omijanych skrzętnie przez władzę tematów. Faktem jest, iż wiele grup i stron na facebook’u i publicystów mówiło o tych wydarzeniach, jednak oficjalne zdanie IPNu w tej sprawie, ma kluczowe znaczenie.

Maciej Kałek
www.facebook.com/Narodowykatol

Komentarze są zamknięte