Czy wiesz, że…?

Niezależna Gazeta Obywatelska2

22 lat temu, 17 czerwca 1991 r. Rzeczypospolita podpisała w Bonn Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z Republiką Federalną Niemiec. Rok wcześniej, 14 listopada oba państwa podpisały polsko-niemiecki traktat graniczny dotyczący uznania granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Układ ten poprzedziła konferencja dwa plus cztery dotycząca zjednoczenia Niemiec, w której Niemcy zobowiązały się do zawarcia traktatu potwierdzającego istniejącą granicę. Jeszcze wcześniej, 21 czerwca 1990 r., parlamenty obu państw niemieckich zapowiedziały potwierdzenie granicy w oddzielnym traktacie. Polska ratyfikowała ten traktat 26 listopada 1991 r., a Niemcy 16 grudnia 1991 r. Wszedł on w życie w tym samym dniu co Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy – 16 stycznia 1992 r. Polonia Niemiecka do tej pory czeka na realizację tego traktatu, a Mniejszość Niemiecka w Polsce w pełni z niego korzysta.

http://pl.wikisource.org/wiki/Traktat_mi%C4%99dzy_Rzecz%C4%85pospolit%C4%85_Polsk%C4%85_a_Republik%C4%85_Federaln%C4%85_Niemiec_o_dobrym_s%C4%85siedztwie_i_przyjaznej_wsp%C3%B3%C5%82pracy_z_17.06.1991_r.

 Autor: Tomasz Kwiatek

  1. Irena
    | ID: e8c49f52 | #1

    A aaaa, no taaaak.Tutaj widać cwaniactwo i zła wole Mniejszosci Niemieckiej.Nie traktuja nas jak partnera, ale jako zło konieczne.

  2. Karol542
    | ID: be93e63a | #2

    Mam nadzieję, że Mniejszość Niemiecka znowu w wyborach do RMO uzyska poniżej 5%.

Komentarze są zamknięte