Aglomeracja Opolska: Rozbudowa ELO jest strategiczna dla całego Śląska

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Aglomeracja Opola opole.plMy, niżej podpisani członkowie Aglomeracji Opolskiej, z ogromnym zadowoleniem przyjęliśmy potwierdzenie gotowości Rządu RP do akceptacji gotowego projektu rozbudowy Elektrowni „Opole”. Inwestycja ta ma ogromne znaczenie dla dalszego dynamicznego rozwoju gospodarczego Polski i zapewnienia naszemu krajowi bezpieczeństwa energetycznego w perspektywie następnych dziesięcioleci.

Jest to przedsięwzięcie o strategicznym znaczeniu dla całego Śląska, w tym również dla Aglomeracji Opolskiej, którą tworzy 20 gmin położonych w obszarze funkcjonalnym Opola. Nasza współpraca opiera się na partnerskich relacjach, a jej celem jest utworzenie w naszym województwie ośrodka wzrostu i współpracy pełniącego funkcję „lokomotywy rozwoju”, stymulującego przemiany społeczno-gospodarcze w regionie opolskim. Z tego względu inwestycja zapewniająca stabilność systemu energetycznego i generująca nowe miejsca pracy na obszarze Aglomeracji Opolskiej, będzie odgrywała kluczową rolę w dalszym rozwoju całego regionu.

Do inwestycji tej przygotowujemy się od kilku lat. Czynimy to między innymi dostosowując układ i parametry istniejącego systemu komunikacyjnego do zwiększonych potrzeb w zakresie transportu osobowego i towarowego. W połowie przyszłego roku zakończy się przebudowa największego węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej Opola, w paśmie drogi łączącej autostradę A4, ośrodek wojewódzki i północną część województwa. Umożliwi to płynną obsługę ruchu drogowego na czas budowy kolejnych bloków energetycznych, a następnie funkcjonowania rozbudowanej Elektrowni „Opole”. W przygotowywanej Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020 zagadnieniom rozwoju komunikacji publicznej oraz wykorzystania środków transportu kolejowego i rzecznego nadajemy pierwszoplanową rolę. Kluczową kwestią są dla nas nowe miejsca pracy – ich niedostatek jest przyczyną migracji zarobkowych z Opolszczyzny, o skali niespotykanej w innych częściach kraju.

Dlatego z ogromną satysfakcją przyjęliśmy słowa Pana Premiera, które potwierdzają wolę realizacji zapowiedzianej przez Rząd inwestycji. Jesteśmy przekonani o istnieniu i potrzebie zastosowania takich rozwiązań, które pozwolą godzić potrzeby i interesy Państwa Polskiego, samorządów lokalnych oraz spółek biznesowych.

Wyrażając wolę współpracy w imię dobra publicznego,

pozostajemy z poważaniem

List skierowany do Premiera Donalda Tuska i podpisany przez wójtów, burmistrzów i prezydenta Opola członkowie Aglomeracji Opolskiej

  1. Irena
    | ID: 5b4e87f2 | #1

    Bardzo dobra treść. Czy nie trafii do rządowej ” sieczkarni” wraz z podpisami.?? Miejmy nadzieję,że nie.

Komentarze są zamknięte