Czy wiesz, że…?

Niezależna Gazeta Obywatelska1

8 czerwca 1996 r. powstało koalicyjne ugrupowanie polityczne pod nazwą Akcja Wyborcza Solidarność, które w 1997 r. wygrało wybory (uzyskując 201 mandatów poselskich i 51 senatorskich) i sprawowało władzę w Polsce w latach 1997–2001. Założycielem AWS-u był Marian Krzaklewski. W okresie od 10 listopada 1997 r. do 6 czerwca 2000 r. AWS tworzyła wraz z Unią Wolności koalicję rządową, a po wystąpieniu UW z koalicji – rząd mniejszościowy. Premierem został Jerzy Buzek (jego rząd otrzymał wotum zaufania 11 listopada 1997 r.), a wicepremierem Leszek Balcerowicz z UW.

W 1998 r. AWS opuściły Konfederacja Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny oraz Porozumienie Polskie. Bezpośrednią przyczyną wystąpienia tych ugrupowań z koalicji stało się wykluczenie z Klubu Parlamentarnego AWS przywódców tych ugrupowań: Adama Słomki i Jana Łopuszańskiego. Zostali oni usunięci z AWS z powodu oprotestowywania przez nich tych działań koalicji AWS-UW, które były sprzeczne z programem wyborczym AWS.

AWS podjęła się realizacji czterech reform: administracji, szkolnictwa, służby zdrowia i ubezpieczeń emerytalnych. Ich wprowadzenie w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. przyniosło zdecydowany spadek poparcia dla koalicji rządowej AWS-UW i w efekcie doprowadziły do porażki wyborczej, polegającej na utraceniu przez AWS reprezentacji w Sejmie w wyborach parlamentarnych w 2001 r.

Oprac. TK

  1. Irena
    | ID: 9b7c67d8 | #1

    Rozpadanie sie ugrupowania AWS, przez opuszczanie go przez m.in. członków KPN, następnie podjecie 4 reform w tym OFE ,co było błedem, z uwagi na m.in. wyprowadzeniu pieniadza poza Polskę,doprowadziły do chaosu i braku mozliwości wygrywania kolejnych wyborów parlamentarnych. Błędne decyzje zaważyły na dniu dzisiejszym.

Komentarze są zamknięte