Słomka do Komorowskiego: upamiętnijmy 27 października

Redaktor2

adam2

Lider Konfederacji Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny Adam Słomka wystąpił do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z inicjatywą ustanowienia 27 października „Dnia Demokracji”, aby zakończyć fetowanie 4 czerwca.

 

 *******

KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ
– Obóz Patriotyczny

 

Warszawa, 1 czerwca 2013 r.

PREZYDENT RP
Pan Bronisław Komorowski

 

Szanowny Panie Prezydencie !

W imieniu Konfederacji Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny, jako były członek Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, składam na Pana ręce projekt ustawy o ustanowieniu „Dnia Demokracji”, który powinien być naszym zdaniem obchodzony w dniu 27 października. Proszę o jego wniesienie do laski marszałkowskiej przez Pana Prezydenta jako projektu prezydenckiego.

Naszym zdaniem czas na zerwanie z kreowaniem dnia 4 czerwca 1989 roku jako daty pierwszych wolnych wyborów. Coroczne obchodzenie i upamiętnianie wyborów do Sejmu PRL X kadencji przynosi wymierne szkody dla wiedzy historycznej przyszłych pokoleń Polaków. Efektem ubocznym jest relatywizowanie odpowiedzialności za totalitarną PRL i jawne kpiny wymiaru sprawiedliwości związanego dyspozycjami art. 2 i 19 Konstytucji RP. Przyzwolenie na publiczne fetowanie wyborów kontraktowych uniemożliwia odzyskanie właściwej perspektywy dla oceny karnoprawnej oraz publicznej zbrodniarzy komunistycznych z WRON, np. Wojciecha Jaruzelskiego czy Czesława Kiszczaka.

Z tych przyczyn – w trosce o młode pokolenie osób urodzonych po odzyskaniu niepodległości w 1991 roku – konieczne jest upamiętnienie wyborów z 27 października 1991 roku, w których również Pan Prezydent uzyskał mandat parlamentarny.

Liczę w związku z tym na podjęcie inicjatywy Konfederacji oraz przychylne potraktowanie propozycji, która przywraca elementarny zakres faktów związanych z polską demokracją i parlamentaryzmem.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący KPN-OP,
poseł na Sejm RP I,II,III kadencji
(-) Adam Słomka

 

 

********

Projekt ustawy
o ustanowieniu „Dnia Demokracji”

 

Wybory parlamentarne w Polsce w 1991 r. odbyły się 27 października 1991 roku. Były to pierwsze w Polsce po II wojnie światowej całkowicie wolne wybory parlamentarne. Pierwszy raz od ponad 60 lat Polacy mogli w nieskrępowany sposób wybrać swoich przedstawicieli – w odróżnieniu od wyborów do Sejmu PRL X kadencji z 4 czerwca 1989 roku. Wtedy to komunistyczne władze zezwoliły, aby o 35% mandatów poselskich mogli ubiegać się występujący niezależnie obywatele (część opozycji).

Działając w trosce o pamięć historyczną przyszłych pokoleń Polaków, aby upamiętnić wszystkich przedstawicieli opozycji demokratycznej czasów totalitarnej PRL, którzy swoją walką doprowadzili do przeprowadzenia w dniu 27 października 1991 roku wolnych wyborów do Sejmu RP I kadencji, stanowi się co następuje:


ART. 1

Dzień 27 października ustanawia się „DNIEM DEMOKRACJI”.

ART. 2

1. Obchody „DNIA DEMOKRACJI” organizuje się w formie uroczystej.
2. Prezes Rady Ministrów RP w porozumieniu z Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej określi w drodze rozporządzenia sposób obchodzenia „DNIA DEMOKRACJI”.
3. W dniu 27 października we wszystkich obiektach publicznych są wystawione biało-czerwone barwy narodowe.

ART. 3

1. Minister Edukacji Narodowej, przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego, w porozumieniu z Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej określi w na podstawie dostępnych materiałów historycznych, prac naukowych oraz dokumentów sposób przeprowadzenia lekcji wychowawczych o wyborach parlamentarnych z 27 października 1991 roku, w każdej szkole średniej w październiku każdego roku kalendarzowego.

ART. 4

1. Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej opracuje audycje radiowe oraz telewizyjne poświęcone wyborom z 27 października 1991 roku do nieodpłatnego rozpowszechniania każdego 27 października we wszystkich programach radiowych i telewizyjnych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim w mediach publicznych oraz mediach publicznych adresowanych do Polaków zamieszkujących poza granicami RP.
2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w porozumieniu z Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej przydział czasu antenowego przeznaczonego na emisję audycji przygotowanych na podstawie art. 4.1. ustawy.

ART. 5

1. 27 października każdego roku odbędzie się uroczyste, nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, do udziału w którym Marszałkowie Sejmu i Senatu RP zaproszą jako gości wszystkich żyjących polskich parlamentarzystów wybranych od dnia 27 października 1991 roku.
2. W trakcie posiedzenia Zgromadzenia Narodowego wymienionego w art. 5.1. ustawy Marszałkowie Sejmu i Senatu RP przedstawią raport o stanie systemu demokratycznego w Polsce.

ART. 6


Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Do wiadomości:

1.MARSZAŁEK SEJMU RP
Pani Ewa Kopacz

2. MARSZAŁEK SENATU RP
Pan Bogdan Borusewicz

3. Kluby i Koła Parlamentarne

 

  1. | ID: 89e76750 | #1

    Adam popieram „KLEMENS”.

  2. Irena
    | ID: b2c4ba6b | #2

    Odważny,konkretny. Zwraca się bezpośrednio do decydenta.Takich Stu potrzebujemy. to Polska zakwitnie Dzięki panie Słomka.

Komentarze są zamknięte