Kaczyński ruszył w Polskę. Tematem wybory i gospodarka

Redaktor Obywatelski9

Kaczyński w Opolu 5 [facebook.com]Prezes PiS już od kilku tygodni w każdy weekend odwiedza miejscowości na terenie całego kraju. Kaczyński koncentruje się raczej na gospodarce i polityce. Zapewnia, że to jego formacja jest jedyną partią prawdziwie opozycyjną i alternatywą dla rządów Tuska.

Jak najwięcej obywateli musi sobie uświadomić, ze jest alternatywa. Można inaczej w wielu sprawach działać i zmieniać złą sytuację w Polsce 

– mówił na spotkaniu w Żyrardowie prezes PiS.

Polityk w swoich wystąpieniach porusza głównie sprawy gospodarcze: prywatyzacja, której PiS mówi stanowcze nie, czy kwestie OFE.

Musi być solidarność społeczna. Jeśli nie będzie wspólnego, solidarnego systemu emerytalnego, to rozbije to wspólnotę narodową

 – zapewniał.

Prezes PiS krytycznie odniósł się do kwestii wprowadzenia w kraju systemu JOW:

JOW-y to mechanizm, przy pomocy którego ci, którzy rozrywają Polskę, mieliby zapewnioną władzę przez najbliższe 10 lat

 – stwierdził.

dziennik.pl, lz

 1. Ludek
  | ID: 7b4110db | #1

  „JOW-y to mechanizm, przy pomocy którego ci, którzy rozrywają Polskę, mieliby zapewnioną władzę przez najbliższe 10 lat”

  wystarczy minimalna przewaga jednej partii nad drugą i ta pierwsz bierze wszystko, druga tylko troszkę , nie ma w ogóle trzeciego miejsca

 2. Jarek Toporowski
 3. z Niemodlina
  | ID: 32988eaa | #3

  Zgadzam się z panem Kaczyńskim odnośnie JOW.

  JOW’y mogą funkcjonować prawidłowo w państwach zachodniej demokracji takich jak W.Brytania czy Szwajcaria, w państwach POstkomunistycznych takich jak POlska nie ma póki co szans na prawidłowe funkcjonowanie tego mechanizmu, wprowadzenie JOW było jednym z powodów wybuchu tzw. pomarańczowej rewolucji na Ukrainie, w POlsce skończyłoby się POdobnie jak tam.

 4. Eleonora
  | ID: 10557a00 | #4

  Na miejscu pana prezesa o OFE raczej bym milczała…
  Kiedy powstawała owa genialna reforma emerytalna?
  W 1999 roku, kiedy u władzy był nasz AWS, którego członkiem był pan Kaczynski
  warto zajrzeć do najnowszej a bardzo ciekawej książki.
  Mówiącej o powstawaniu OFE

  „Orenstein wykazał się dużą wnikliwością badawczą, charakteryzując proces wprowadzenie OFE w Polsce. Warto zwrócić uwagę na kilka istotnych faktów przedstawionych w książce:
  l Z rozważanych w Polsce kilku koncepcji reformy emerytalnej ostatecznie do realizacji została przyjęta koncepcja, której opracowanie sponsorował Bank Światowy (s. 113). BŚ oddelegował do Polski przedstawiciela, który stanął na czele Biura Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Systemu Zabezpieczenia Społecznego. Po wykonaniu misji w Polsce powrócił on do BŚ na znaczące stanowisko. Orenstein podkreśla, że biuro uzyskało z BŚ wszelkie niezbędne zasoby finansowe i techniczne, potrzebne, by przekonać potencjalnych sojuszników proponowanych rozwiązań i udaremnić wysiłki oponentów. Fakt, że Bank Światowy umieszczał swoich ludzi w najważniejszych biurach rządowych, wskazuje na to, jak bardzo instytucja ta była w stanie wpływać na proces reformy w różnych krajach (s. 117). W książce pokazano, jak udało się zyskać poparcie najważniejszych polskich polityków dla koncepcji przymusowego filara kapitałowego
  Ważnym elementem kampanii były wizyty studyjne w różnych krajach, zorganizowane dla dziennikarzy, parlamentarzystów i przedstawicieli rządu, wskazanych przez Biuro Pełnomocnika Rządu (s. 123). Orenstein zauważa, że granty przyznane członkom rządu, parlamentarzystom i dziennikarzom w celu sfinansowania ich wizyt studyjnych w Chile, Argentynie i innych krajach, zwiększyły efektywność tych osób w przekazywaniu informacji na temat prywatyzacji emerytur. W wielu przypadkach wizyty spowodowały, że sceptycy stali się zwolennikami tej prywatyzacji (s. 127). W przypadku Polski takie wycieczki, jak wskazuje Orenstein, stanowiły największy koszt w kampanii finansowanej przez USAID, ale miały duży wpływ na zmiany poglądów uczestników

  http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/leokadia-oreziak-jak-wprowadzono-polsce-ofe

  JOW-y to mechanizm, przy pomocy którego ci, którzy rozrywają Polskę, mieliby zapewnioną władzę przez najbliższe 10 lat
  A kto ma zapewnioną cieplutką rolę ” opozycji”?!
  Pokrzyczeć, pohuczeć bo ciemny lud i tak…itd…

  Panie z Niemodlina:
  Pańska logika powala z nóg:)
  Toż jeszcze niedawno sam pan prezes pchał się na ukraiński majdan, by hucznie popierać ” demokratyczne zmiany na Ukrainie”
  A sam Juszczenko, niebożątko otrzymało z rąk demokratów z KULu Doktorat HC:)
  No to jak?
  Mylił się pan prezes czy nie???

  Uprzejmię dziękuję panu Żygadło za promocję arcyciekawej gazetki.
  W której odnalazłam świetny ( doprawdy doskonały!) artykuł pod złowieszczym tytułem
  ” Czy Kaczyńskiemu grozi zamach”

  „Naj­więk­szym pro­ble­mem Ja­ro­sła­wa Ka­czyń­skie­go jest brak na­stęp­cy – po­li­ty­ka, któ­ry mógł­by go za­stą­pić w przy­wódz­twie par­tii. Ist­nie­je więc nie­bez­pie­czeń­stwo, że Ja­ro­sław Ka­czyń­ski, po­li­tyk bez wąt­pie­nia za­słu­gu­ją­cy na mia­no mę­ża sta­nu, przej­dzie do współ­cze­snej hi­sto­rii w po­dob­ny spo­sób, jak Bo­le­sław Krzy­wo­usty prze­szedł do hi­sto­rii śre­dnio­wie­cza – su­we­re­na, po któ­re­go rzą­dach na­stą­pił okres roz­bi­cia dziel­ni­co­we­go.

  Za­rów­no Po­ro­zu­mie­nie Cen­trum, jak i Pra­wo i Spra­wie­dli­wość to par­tie sil­ne­go li­de­ra – Mar­szał­ka. Nie­ste­ty, rów­no­cze­śnie w obu mie­li­śmy do czy­nie­nia z tym sa­mym zja­wi­skiem: bra­kiem ge­ne­ra­łów, puł­kow­ni­ków, ma­jo­rów. Ad­iu­tan­ta­mi Mar­szał­ka czę­sto mu­sie­li więc być lu­dzie o ho­ry­zon­tach sier­żan­tów szta­bo­wych, cza­sa­mi na­wet ka­pra­li po­lo­wych.
  Całość:
  http://warszawskagazeta.pl/wydarzenia/41-wydarzenia/1459-czy-kaczyskiemu-grozi-zamach

  Wielką niegrzecznością pana redaktora jest niewspomnienie o bosmanie Brudzyńskim
  Toż to więcej niż zdechły kapral:)))
  Poza tym, proszę nie obrażać Krzywoustego!
  On chociaż dzielnice Polakom pozostawił, a pan prezes co?!
  Zepsute pióro brata, którym podpisywał zrzeczenie się prawa do wszystkich dzielnic…

 5. Irena
  | ID: 6e2fa4b8 | #5

  Ciekawi mnie,czy można się na takie spotkanie „’załapać” W poprzedniej kampanii to było nie osiągalne. Lokalni PiS-owcy ograniczali spotkanie biletami i układami . A już broń Boże,aby można było zadać pytanie. To tak ,podobnie jak w Opolu co na filmiku oglądałam. Ale wierzę w JOW-y . Wierzę panu śp.Przystawa Jerzemu i jego bliskiemu przyjacielowi panu Januszowi Sanocki. Wierzę,że znacznie zmienią scenę polityczną.

 6. z Niemodlina
  | ID: 32988eaa | #6

  @Eleonora

  To nie moja logika :) to może na dowód tego przytoczę wypowiedź pana Piotra Lisiewicza z Gazety Polskiej.
  „Jestem przeciwnikiem Jednomandatowych Okręgów Wyborczych – przynajmniej na dziś. Grzegorz Górny słusznie porównał niegdyś w „GPC” ich funkcjonowanie w Anglii (świetne) i na Ukrainie (fatalne). W postkomunizmie sprzyja ono oligarchom, którzy dzięki JOW mogli wypromować na Ukrainie dziesiątki lokalnych Stokłosów. Likwidacja JOW była jednym z haseł pomarańczowej rewolucji. Sprzyja im zaś prorosyjski Janukowycz. W III RP w nieco podobny sposób wybierani są prezydenci dużych miast. Efekt? Największym miastem, w jakim PiS udało się zdobyć władzę, jest Radom. Bo nad lokalnymi układami, mediami, „działaczami” posowieckim oligarchom panować łatwiej niż nad całą Polską. I jeszcze jedno: niektórzy zwolennicy JOW mówią, że to osłabi władzę partyjnych liderów. A ja właśnie jestem przeciwny jej osłabieniu. Bo nie ufam pisowskiemu średniemu szczeblowi działaczy. Kocham lud pisowski, partia ta ma też paru sensownych głównych liderów. Natomiast na średnim szczeblu sporo tam karierowiczów podobnych do tych z PO. Skłonnych za obietnicę odpowiednich zysków przeskoczyć do Platformy. Dziesiątki takich już znamy. Wprowadzenie JOW sprzyjałoby ich usamodzielnianiu. A ja życzę sobie, by akurat oni byli trzymani w PiS za mordę. I JOW, i demokracja wewnątrzpartyjna są dużo lepsze od zamordyzmu w Ameryce czy Anglii. W postkomunizmie niestety nie.”

  I jeszcze apel do Ciebie, nie wprowadzaj w błąd!! Za OFE głosowali m.in. obecni liderzy PO, a premierem był wówczas Buzek ( dziś PO ) OFE nie poparł wówczas Jarosław Kaczyński!! Jeżeli czegoś nie wiesz to się nie wypowiadaj.

 7. JT
  | ID: fdd4a25b | #7

  Senat wygląda imPOnująco – nie chcę abu sejm tak wyglądał, tym bardziej że podwyższono kobietom wiek emerytalny aż o 7 lat -najpierw trzeba rozliczyć POstkomunistów ! ! !

  COŚ ZA COŚ – JAK KUBA BOGU TAK BÓG KUBIE

  TRZEBA ROZLICZYĆ POje..ńców i to srogo ! ! !

  ROZLICZYĆ ZA :

  – WIEK EMERYTALNY -WYZYSK

  – PIRAMIDĘ KAPITALIZMU -NAJNIŻSZA KRAJOWA TO POdłość – MAŁŻEŃSTWO W KTÓRYM OBYDWOJE ZARABIJĄ NAJNIŻSZĄ (A TAKICH JEST WIELE) NIE JEST STAĆ NA DZIECKO

  – CHĘĆ WPROWADZENIA ELASTYCZNEGO CZASU PRACY

  – lokalne cioty burmistrzowie -brak sprowadzania inwestorów

  -23% VAT

 8. JT
  | ID: fdd4a25b | #8

  http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/425651,boleslaw-piecha-wygral-wybory-do-senatu-w-rybniku.html

  Zdecydowane zwycięstwo Piechy prawie 1/3 głosów.

  Kandydat POstkomunistów —> 18%

  TO POkazuje jak społeczeństwo ma dośyć POmyleńców

 9. JT
Komentarze są zamknięte