Coraz więcej osób na liście tzw. dobrych dłużników. Jak wyjść z długów?

Redaktor Obywatelski

złoty sxcRośnie liczba klientów, którzy figurują na „liście dobrych dłużników”, prowadzonej przez ERIF BIG S.A. Pod koniec 2012 roku w bazie pozytywnych informacji firmy znajdowało się już 18 tysięcy rekordów. Lista ma zachęcać do terminowego płacenia zobowiązań, może też być wykorzystywana przez firmy do pozyskiwania sprawdzonych i lojalnych klientów.

 – Na koniec czwartego kwartału 2012 roku, kiedy miał miejsce ostatni audyt, liczba informacji pozytywnej w bazie to było 18 tys. rekordów przy ogólnej ilości 1 mln 352 tys. rekordów

 – mówi Anna Pakulska, dyrektor w Rejestrze Dłużników ERIF BIG S.A.

 – Liczba ta sukcesywnie rośnie. Z kwartału na kwartał widzimy dynamiczny przyrost.

Tzw. lista dobrych dłużników to lista osób czy podmiotów, które rzetelnie wywiązują się ze zobowiązań. Celem jej utworzenia jest ocieplenie wizerunku biur informacji gospodarczej wśród konsumentów.

 – Chcemy trochę zmienić obecne na rynku postrzeganie BIG-ów przez konsumentów i firmy tak, by były one nie tylko listami długów, ale też by można było w niej znaleźć lub umieścić informację pozytywną, którą właśnie jest informacja, że ktoś reguluje płatności w terminie

 – tłumaczy Anna Pakulska.

Korzyści dla konsumentów i przedsiębiorców

Informacja jest coraz częściej wykorzystywana w obrocie gospodarczym, również ta pozytywna.

 – Uważamy, że informacja będzie miała coraz więcej zastosowań 

twierdzi dyrektor z ERIF BIG.

Chcemy, żeby sami konsumenci i podmioty mogli czerpać korzyści z tego, że są rzetelnymi płatnikami, żeby mogły budować swoją wiarygodność płatniczą po to, żeby móc osiągać korzyści na rynku. Z drugiej strony też rozmawiamy z podmiotami, z wierzycielami, z dostawcami usług, by one zechciały honorować te informacje, że ktoś jest rzetelnym płatnikiem.

Jak podkreśla, rzetelny płatnik to dobry i lojalny klient.

 – Jeżeli przychodzi konsument do podmiotu oferującego usługę np. na rynku multimediów i jest w stanie udokumentować fakt, że jest rzetelny, płaci w terminie, nie jest problematycznym klientem, to chcemy, żeby taka firma mogła dać w zamian dodatkową zachętę, lepsze warunki umowy, być może jakiś dodatkowy bonus, motywator, żeby tego klienta przyciągnąć i budować też portfel klientów rzetelnych 

– mówi Anna Pakulska.

W ramach promocji pozytywnych informacji o rzetelnych dłużnikach firma ERIF uruchomiła portal infopozytywni.pl, na którym można dowiedzieć się jak trafić na listę dobrych dłużników i jakie konkretne korzyści można dzięki temu uzyskać.

Wpis na pozytywną listę, podobnie jak na negatywną, nie dokonuje się automatycznie. W jednym i drugim przypadku dzieje się to za wiedzą głównego zainteresowanego i przy zachowaniu odpowiednich procedur. W przypadku zarejestrowania informacji negatywnej, dłużnik musi zostać powiadomiony o możliwości znalezienia się na „czarnej liście”. Musi też wiedzieć jakie warunki ma spełnić, by tego uniknąć. W praktyce sprowadza się to do konieczności dokonania wpłaty w ciągu 30 dni od wysłania wezwania do zapłaty.

Stosowne procedury istnieją także przy zarejestrowaniu informacji pozytywnej. W tym przypadku tryb postępowania jest dwojaki.

 – Informacja pozytywna może zostać umieszczona w BIG na wniosek zainteresowanego lub za jego zgodą 

– wyjaśnia Pakulska.

Firma oferująca usługi na rynku może wystąpić do swojego klienta, może będzie to dla niego pewne dowartościowanie. Każdy z nas może też pójść do firmy, z którą mamy podpisaną umowę, np. do banku. Jeżeli spłaciliśmy w terminie kredyt, możemy złożyć wniosek i poprosić o dokonanie wpisu informacji pozytywnej w BIG

– tłumaczy Pakulska.

newseria, lz

Komentarze są zamknięte