W stolicy Unii Europejskiej rozważają eutanazję także wobec dzieci!

Niezależna Gazeta Obywatelska1

dzieciObowiązujące w Belgii od 2002 r. prawo zezwala na stosowanie eutanazji wobec osób pełnoletnich i w pełni świadomych. Nowy projekt, złożony w parlamencie w grudniu 2012 r., dopuszcza jej stosowanie także wobec dzieci. 

Dyskusję nad projektem zainicjowali deputowani z różnych partii, w tym socjalistyczny senator Philippe Mahoux, jeden z pomysłodawców prawa do eutanazji przyjętego 11 lat temu.

Mahoux  zaproponował również debatę „mającą na celu ustalenie, czy ostatnie osiągnięcia neurobiologii umożliwiają rozszerzenie prawa na osoby cierpiące na choroby degeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera”.

Jeden z ekspertów przesłuchiwanych w belgijskim Senacie przyznał, że „jest oczywiste”, iż eutanazja jest praktykowana nielegalnie wśród nieletnich. „Wszyscy to wiemy” – zauważył Dominique Biarent, szef oddziału intensywnej terapii ze Szpitala Uniwersyteckiego Dzieci Królowej Fabioli. „Lekarze potrzebują ram prawnych, żeby uwzględnić tę rzeczywistość”.

Debata na temat zmian prawnych ma również dotyczyć kwestii lepszego przygotowania lekarzy i personelu medycznego, a także procedury tzw. deklaracji antycypowanej; pacjent, którego stan zdrowia pozwala jeszcze na wyrażenie swej woli, może w takiej deklaracji wprost złożyć wniosek o eutanazję. Socjaliści chcą, by deklaracji nie trzeba było odnawiać co pięć lat, ale by w dowolnym momencie istniała możliwość jej modyfikacji lub odwołania.

Projekt zachowuje obecne obwarowania: chorujący na nieuleczalną chorobę pacjent, który zgłasza wniosek o eutanazję, musi być zdolny do samostanowienia i świadomy; prośba musi być zgłoszona w sposób nieprzymuszony, musi być przemyślana i podtrzymywana.

W 2011 r. zarejestrowano w Belgii 1133 przypadków eutanazji, co odpowiada 1 proc. wszystkich zgonów i liczba ta stale rośnie. W 2012 r. zanotowano już 1432 przypadki eutanazji (wzrost o 25 proc. w ciągu roku), co odpowiada mniej niż 2 proc. wszystkich zgonów.

Krajem, który jako pierwszy zalegalizował eutanazję osób poniżej 18 roku życia, była Holandia w 1988 r.

Źródło: PAP

http://www.medexpress.pl/start/eutanazja-dla-nieletnich/?wpmp_switcher=desktop

  1. Irena
    | ID: 62c6ded3 | #1

    Ślepota zagościła w Holandii i Belgii. Te bogate kraje,są tylko na pozór bogate.Oferując miejsca pracy imigrantom, w tym Polakom, zapomnieli,że ich obywatele wyginęli nie na wojnie, nie na fraoncie w walce z okupantem, ale zabito ich w bogatych klinikach swojej Ojczyzny.

Komentarze są zamknięte