Głupotą jest w okresie przemian Europy nie szukać wsparcia u aniołów

Niezależna Gazeta Obywatelska1

AniołowieAniołowie, oraz ich świat, to dla ludzi olbrzymia niewiadoma, która kusi, by ją odkryć. Prawda jednak jest taka, iż człowiek – w całej swojej słabej naturze – nie powinien oglądać tego, co poza zmysłowe, poprzez zmysłowe oczy, czy uszy. Dobrzy aniołowie mogą się ludziom objawiać, ale starają się to robić niezwykle rzadko, aby nie wzrosła w ludziach chęć, by ich czcić tak, jak czcić winno się jedynie Boga. Nasuwa to ciekawą myśl, iż najprawdopodobniej, dawni bogowie, bożki i duchy, wcale nie muszą być wymysłami ludzi, lecz właśnie objawieniami złych aniołów, które (nie bacząc na skutki) objawiały się ludziom.

Mój wielki mistrz duchowy, Święty Ewagriusz z Pontu[1], pustelnik, napisał raz, iż naturą aniołów dobrych, jest bycie w ciągłej chwale i wolności, wobec służby i bezwarunkowej miłości do Boga, oraz człowieka. Aniołowie, mają coś na kształt „eterycznych ciał” – jak pisze Pontyjski mnich – w których przeważa ogień i umysł. Złe natomiast, zwane demonami, mają naturę zajadłą, pełną nienawiści, a ich „ciała”, składają się z powietrza i gniewu [2]. Człowiek, poprzez długie ćwiczenia ascetyczne, oraz stałą modlitwę, jest w stanie osiągnąć stan „prawie anielski” (nie cieleśnie, a duchowo), który to stan Pontyjczyk nazywa „podobnym do szafiru”, kiedy widzi „twarz Boga, w jego dziełach”.

Tak więc, znając podstawę natury aniołów, warto zadać sobie pytanie – czy możemy je czcić? Katolicka nauka mówi, iż cześć należy się jedynie Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Jednakże, cześć oddawana aniołom, a cześć oddawana Bogu, różnią się od siebie. Ta pierwsza, do aniołów, skierowana jest wobec nich, jako bożych sług. Chwaląc je, wychwalamy ich stwórcę, jego piękno i miłość. Zaś chwaląc Boga, wychwalamy go samego – w trzech osobach – i oddajemy mu należną cześć. [3]
Do jakich aniołów wolno się więc modlić?

Pismo Święte, wymienia trzech aniołów. Używa też przy tym, w przypadku jednego, słowa „archanioł”, co zapewne ma naznaczyć jego wyższość, nad innymi aniołami i chórami aniołów (których jest 9, wedle nauk Tomasza z Akwinu). Biblia wymienia: Archanioła Rafała, Archanioła Gabriela, oraz Archanioła Michała [4]. I tych trzech, wedle podania Tradycji, archanioł stoi przed Bogiem, pośród 7 aniołów bezpośrednio oglądających chwałę Pana. Wiemy też, iż Bóg posłał nam minimum jednego anioła stróża, na cały okres naszego życia (w przypadku osób świętych, które widziały swoich aniołów, było to nawet paru aniołów!). I do nich mamy prawo się modlić, ale pamiętając, iż pełna cześć, należy się jedynie Bogu Ojcu.

Znane są najróżniejsze sekty i okultystyczne księgi, oraz zaklęcia, które powołują się na aniołów – istnieje też wielu szarlatanów, którzy tworzą fałszywą koncepcję angelologii i demonologii, podając nazwy istot duchowych, wziętych z Żydowskiej Kabały, czy podanych na Kartach i Talizmanach Anielskich. Kościół zawsze krytykował te imiona, bo nie mają żadnego poparcia w Piśmie – a nawet, jeżeli uwierzymy, iż imiona te zostały podane bezpośrednio przez te istoty, to nie ma absolutnie żadnej pewności, że imiona te podały anioły dobre! W gruncie rzeczy, możemy prosić o pomoc sługę Lucyfera, zamiast dobrego „Zadkiela”, czy „Uriela”, albo „Raziela”. [5]

Kolejnym ślepym zaułkiem, w który wielu wpada, jest chęć poznania imienia swego anioła stróża – Kościół potępia takie praktyki, nazywając je spirytyzmem i okultyzmem. Nie mamy znać imienia swego anioła stróża na tym świecie. Niestety, nawet w gazetkach dla dziewczyn, czasem pojawiają się dokładne opisy praktyk magicznych i rytuałów, dążących do poznania imienia naszego anioła stróża. Anioła, który ma zakaz podawania swego imienia śmiertelnikom! Łatwo wywnioskować, co tak naprawdę układa litery w imię – demon, który potrafi (wedle Biblii) przyjmować postać anioła światłości, aby człowieka oszukać.[6]

Istnieje bardzo wiele najróżniejszych modlitw, do tych czterech aniołów (Michała, Rafała, Gabriela, stróża), oraz do innych aniołów stróżów (wedle tradycji, oraz zapisów z Apokalipsy) kościołów, parafii i narodów. W Polsce, działa prężnie Sodalicja, modląca się do Anioła Stróża Polski [7]. Działają też księża michalici i siostry michalitki, wraz z tysiącem szkół i ośrodków wychowawczych (doktryną zakonów św. Michała, są dwa hasła: „Któż jak Bóg! – Mika’el”, oraz „Powściągliwość i Praca”).
Zaskakuje doprawdy, bardzo rozwinięty na świecie kult świętego Michała Archanioła. W Polsce, propagowany przez takiego wielkiego wychowawcę młodzieży, jakim był bł. Bronisław Markiewicz. W Watykanie, wielu papieży oddawało cześć, temu Wielkiemu Rycerzowi i Walecznemu Obrońcy Wiary (najpierw Narodu Wybranego, potem całego Kościoła), zaś w Portugalii, od wieków odmawia się Koronkę do św.Michała Archanioła i Chórów Anielskich (istnieje też inna wersja: Koronka ku czci Boga, ze świętym Michałem Archaniołem i Chórami Aniołów). [8]

Oczywiście, także i św. Rafał doczekał się swojej koronki, która wychwala Boga, za jego wielką miłość i dary uzdrawiania.[9] A święty Gabriel Archanioł, który przyniósł Maryi nowinę, iż pocznie Bożego Syna? On też ma swoje formy oddawania mu czci dozgonnym kultem.[10]

Aniołowie przewijali się w historii zbawienia setki razy – niektóre w sposób bardzo, bardzo zły, jak Lucyfer, ale niektóre w sposób wprost odwrotny, na przykład, wypuszczając Apostołów z lochów, lub wspierając Pana Jezusa w Ogrójcu, gdy uczniowie zasypiali. Głupotą by było, gdyby dziś, w okresie potężnych przemian Europy, w okresie odchodzenia od tradycji przodków, oraz jedynej świętej wiary katolickiej, nie powoływać się na tych naszych anielskich przyjaciół, którzy z radością towarzyszą nam, w budowaniu Królestwa Chrystusowego na Ziemi [11]. Stańmy więc do walki, wytoczmy ciężką artylerię, i mówmy razem słowami modlitwy papieża Leona XIII:

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce!
A przeciwko niegodziwości i zasadzkom złego ducha,
bądź nam obroną! OGby go Bóg pogromić raczył, pokornie prosimy!
A Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, Szatana i inne Złe duchy, które
na zgubę dusz ludzkich, po tym świecie krążą,
Mocą Bożą strąć do Piekła! AMEN!

Autor: Maciej Kałek

[1] http://prasa.wiara.pl/doc/1156886.Ewagriusz-1
[2] http://www.tajemnicamilosci.pl/mistyczne-fakty/osiem-demonow-w-zyciu-kazdego-czlowieka-ewagriusz-z-pontu.html
[3] http://www.kjb24.pl/
[4] Ks. Henryk Skoczylas CSMA, kult Św.Michała Archanioła, MICHALINEUM 2007
[5] Ks.Marian Polak CSMA, Walczmy z szatanem, MICHALINEUM 2011
[6] Henryk Dominiczak, Strzeż się człowieku szatana, MICHALINEUM 2009
[7] http://www.aniolpolski.is-great.org/
[8] http://msza.net/i/cz07_3.html
[9] http://neobeatakoronki.blox.pl/2012/05/Koronka-do-Sw-Rafala-Archaniola.html
[10] http://neobeatakoronki.blox.pl/2012/05/Koronka-do-Sw-Gabriela-Archaniola.html
[11] Ks.Walerian Moroz CSMA, Nabożeństwo do świętego Michała archanioła i aniołów, MICHALINEUM 2008

  1. Irena
    | ID: 96ffbce8 | #1

    Bardzo ładny tekst. Anioły służą nam codziennie.Ale musimy Ich prosić.Za Ich pośrednictwem do Pana Boga, jesteśmy w stanie uprosić wszystko, Lubie malować Anioły .Są takie szczere i boskie!

Komentarze są zamknięte