Transeksualizm a prawo. Pismo do Urzędu Stanu Cywilnego w Bielsku – Białej

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Wysłaliśmy pismo do Urzędu Stanu Cywilnego o następującej treści:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą na podstawie prawa prasowego oraz ustawy o dostępie do informacji o udzielenie w najszybszym możliwym terminie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy osoba transseksualna, która urodziła się jako mężczyzna, może przedstawiając ważny dokument tożsamości poświadczający obecną płeć kobiety zawrzeć związek małżeński z osobą, która urodziła się i nadal jest mężczyzną?

2. Czy osoba transseksualna, która dokonała zmiany płci – co poświadcza ważny dokument tożsamości wskazujący płeć żeńską, a w przeszłości zawarła związek małżeński jako mężczyzna z kobietą – jest nadal w świetle prawa kimś pozostającym w związku małżeńskim w rozumieniu konstytucyjnym?

3. Czy po zmianie płci następuje zmiana numeru PESEL, który wskazuje na aktualną płeć danej osoby?

Za szybkie udzielenie odpowiedzi będziemy zobowiązani.

Z poważaniem

(-) Paweł Czyż

Niezależna Gazeta Obywatelska w Bielsku – Białej

Bielsko – Biała, 5 lutego 2013 r.

PS: Zachęcamy do wysyłania podobnych zapytań do miejscowych urzędów zgodnie z ustawą o dostępie do informacji!

  1. | ID: dce9dcfd | #1

    Dobry pomysł.Wysle pismo.

Komentarze są zamknięte