Wyższe diety za delegacje służbowe

Niezależna Gazeta Obywatelska2

Od 1 marca 2013 r. wzrosną stawki diet i innych należności za podróże służbowe. Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał 29 stycznia 2013 r. rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Poprzednie stawki obowiązywały od 2003 r.

W przypadku podróży służbowej odbywanej na terenie kraju dieta za dobę podróży służbowej będzie wynosiła 30 zł. Przy nowej stawce diety (30 zł) – 20 proc. ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 6 zł, a ryczałt za nocleg, stanowiący 150 proc. diety – 45 zł.

Nowe stawki diet i limitów noclegowych w przypadku podróży poza granicami Polski zostały określone w załączniku do rozporządzenia.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

  1. Szczery
    | ID: d8e3afca | #1

    ZŁODZIEJE !

    JUŻ ich całkiem POjebało

  2. | ID: 644685d2 | #2

    A kto z tych wyzszych diet korzysta, kto jest w delegacje wysyłany.Tylko budzetówka.no i szefowie spółek,zarzady, audytorzy, a pracownik niestety na delegacje nie pojedzie,a dojazdy do pracy sam sobie finansuje. Wiec jest to ograniczony krag osób,i to najlepiej zarabiajacych. A delegacje zagraniczne, to juz biznes.

Komentarze są zamknięte