„Marszałkostwo” samo się żywi?

Niezależna Gazeta Obywatelska3

Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz wraz z wicemarszałkami obdarowali się nagrodami pieniężnymi przewyższającymi miesięczna kwotę, którą oferuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku – Białej na rzecz tysięcy podopiecznych korzystających z zasiłków celowych.

 

 

Z prośbą o pomoc do Niezależnej Gazety Obywatelskiej w Bielsku – Białej zwróciła się przewlekle chora mieszkanka tego miasta, która nie jest w stanie ponieść ze swoich zasobów kosztów elektrycznego ogrzewania swojego mieszania. Decyzją MOPS w Bielsku – Białej z 11 stycznia br. odmówiono jej pomocy. W uzasadnieniu poniesiono argument finansowy. Urzędnicy stwierdzają, że „(…) pomimo że sytuację Pani uznano za szczególnie uzasadnioną to jednak biorąc pod uwagę aktualne możliwości ośrodka orzeczono jak na wstępie”. Ośrodek informuje, że miesięcznie jest w stanie wydatkować 191 666 PLN na zasiłki celowe kierowane do wszystkich podopiecznych. Z informacji MOPS dało to w 2012 r. średnio 136 PLN / miesięcznie na rodzinę.

 

Rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Bielsku – Białej Tomasz Ficoń w rozmowie z NGO poinformował, że zapozna się wnikliwie ze sprawę. Stwierdził przy tym, że w „całej sprawie jest tylko pośrednikiem” między mieszkanką a MOPS. Wszystko w czasie, gdy marszałek Ewa Kopacz „lekką ręką” przyznaje blisko 250 000 PLN nagród. Tomasz Ficoń pozostawił sobie jeden dzień na rozeznanie opisanej sprawy. Mamy nadzieję, że mieszkanka Bielska nie będzie zmuszona ogrzewać się tylko wiarą w ludzkie odruchy urzędników. Do sprawy wrócimy w tym tygodniu.

Autor: Paweł Czyż

Niezależna Gazeta Obywatelska w Bielsku – Białej

 

  1. | ID: e1eb79ae | #1

    Dobry przykład na bezduszność urzedników ministerialnych, co pociąga za soba niemoc finansową urzedników na szczeblu samorządowym.Ciekawa jestem finału sprawy..

  2. Jarek Toporowski
  3. | ID: 8c0d2db6 | #3

    @P.Jarek Toporowski ! Twoje słownictwo dosadnie obrazuje zaistniałe fakty.Niestety, taka jest prawda.Syty głodnego nie zrozumie,ale te ich premie -to nasze podatki.!!!

Komentarze są zamknięte